6 genel başkan partilerinin hazırladığı 22 sayfalık metini açıklamak ve imzalamak için Ankara’da bir araya geldi.

14:30' İYİ Partili Bahadır Erdem konuşma yapmak üzere sahneye geldi...

Bahadır Erdem:

-Demokratik hukuk devletini esas alıyoruz. Başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere bütün özgürlüklerin garanti altına alındığı özgür bir Türkiye'yi inşaa etmeye kararlıyız.

-Din, dil, zinsiyet farkı gözetmeksizin tüm inlar için eşit hale getirilecektir.

14:21' Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün sahneye geldi...

Ayhan Sefer Üstün:

-Sayıştay'ı yüksek mahkeme olarak düzenleyeceğiz.

-Yüksek seçim kurulunu yüksek mahkeme düzenleyecek. Yüksek yargı organı olarak çalışacak. İtiraz halinde denetleyecek.

-Bireysel başvurunun AYM'ye başvurusunu genişleteceğiz. AYM üyelerinin en az 4'de 3'ünün hukukçu olmasını sağlayacağız.

-Çoklu baro uygulamasına son vereceğiz.

-Yüksek yargı kurullarında adli ve idari yargı içerisinden doğrudan seçilecektir.

-Hakimler kurulu ve savcılar kurulu diye iki farklı kurul oluşturacağız.

-Devleti tazminata mahkum ettiren hakim ve savcılara bunun rücu edilmesini sağlayacağız.

-Zalimlere karşı mazlumların yanındayız.

-Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını sağlayacağız. Yüksek yargı organlarının demokratik halini güçlendireceğiz. Yürütmenin müdehalesini engelleyeceğiz.

-Hakimlik savcılığı tam bağımsızlık için birbirinden ayıracağız.

-Hakim ve savcılarım mesleğe kabulünü yeniden düzenleyeceğiz.

-Anayasa Mahkemesi ile uyumlu kararlar alınmasını ve alınan kararların derhal uygulanmasını sağlayacağız.

14:12' Söz Demokrat Partili Bülent Şahinalp'te...

 Bülent Şahinalp:

-Cumhurbaşkanı seçiilen kişinin partisiyle ilişkisi kesilecektir. Cumhurbaşkanlığı bir makam olarak düzenlenecektir.

-Olağanüstü hal kanununda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

-Cumhurbaşkanının tek başına OHAL ilan etme yetkisine sahip olmayacaktır. Yetki bakanlar kuruluna ait olacaktır. Meclis de sorumludur.

-Yeni hükümet koruma altına alınmadan diğeri düşürülemeyecektir.

-Cumhurbaşkanlığı bir makam olarak düzenlenecektir.

-Yürütme bakanlar kuruluna verilecektir. 

-Cumhurbaşkanının  tek başına yapabileceği işlemler anayasada düzenlenecektir.

-Cumhurbaşkanının yargılama usülü açıkca belirtilecektir.

-Bakanlar kurulunu yapısı ise başbakan meclis üyeleri arasından belirlenecek. Meclis'te en fazla vekile sahip olan parti iktidar partisi olacaktır. Bakanlar başbakan tarafından atanacaktır. Başbakan ve bakanlar kurulu Meclis'e karşı sorumlu olacaktır. 

-Hükümetin kurulmasında basit çoğunluk düşürülmesinde meclisin salt çoğunluğu esas alınacaktır.

-Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıl olarak belirledik. Yanlızca bir dönem için seçilebilecek.

-Sözlerime 'savaşa hayır' diyerek başlamak istiyorum. Öngördüğümüz sistemde etkili bir yasama organının yanında etkili bir yürütme organı oluşturacağız.

-Yürütme, Meclis'e karşı siyasi sorumluluğu bulunan tarafsız ve partiler üstü bir yapıya kavuşturulacak.

-Başbakan, bakanlar ve bakanlar kurulu güçlendirilecektir. 

14:01' Erkek'in ardından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu söz aldı...

Mustafa Yeneroğlu:

-Parlamentoların bütçe hakkının revredilmemesi hakkını düzenleyeceğiz, denetleme yetkisi getireceğiz.

-Hükümete Başbakan hakkında gen soru verme yetkisi tanıyacağız.

-Hükümete hesap sorumlası için yetkiler belirleyeceğiz, yanıt için bakana süre koyacağız.

-Kanun yapım süreci için sivil toplum kurumlarını da başvuracağız.

-Cumhurbaşkanın kanun koyma yetkisini sınırlı tutacağız.

-Siyasi partilere, adaylara yapılan bağışların kamuoyuna açıklanmasını zorunlu tutacağız.

-Yasama organlarının etkinleştirilmesi için ikinci olarak meclise katılımcılığı artıracağız.

-Bunun şeffaf yürütülmesini sağlayacağız. Demokrasiye uygun şekilde düzenleyeceğiz.

- Yasama dokunulmazlığını düzelteceğiz. 

-Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Torba kanuna son vereceğiz.

-Siyasette şeffaflık baz alınacaktır. Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Siyasi partiler hakkındaki yasal mevzuat şeklinde değiştireceğiz.

-Yarının Türkiyesi için bir araya geldik. Masum insanların bombalanmasına 'hayır' diyerek sözlerime başlamak istiyorum.

-Temsilde adaleti esas almaktayız. Meclis'i zayıflatmama kararı içindeyiz. Etkili, katılımcı bir yasama öngörüyoruz. TBMM'nin daha demokratik olması sağlanacaktır. 

13:50' İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP'li Muharrem Erkek ilk sözü aldı...

Muharrem Erkek:

-16 Nisan 2017 referandumuyla Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiştir. Çoğulculuk yok sayılmıştır.

-Dar bir komisyon tarafından hazırlanan sistem 41 günde kabul edilmiştir. Devletin tüm imkanları 'evet' demek için seferber edilmiştir.

-Neden yanlıştır. Kefyiyliğe yol açmıştır. Denetimsiz ve geniş yetkiler getirerek demokrasiden uzak bir hale gelmiştir. Egemenlik şahsileşmiştir. Bizler bu sisteme karşı çıkıyoruz.

-Denetim yetkisi işlevsiz hale getirilmiştir. Partili Cumhurbaşkanı bağımsız yargıyı yok etmişti.

-Hukuk iktidarın baskısı altındadır. Bizler geçmişin dar kalıplarını da reddediyoruz.

-Vesayetçi uygulamalara yol vermeyecek güçlendirilmiş parlamenter sistemini anlatarak eski sisteme dönmüyoruz. Yeni bir parlamenter sistemi taçlandırıyoruz.

-Söz veriyoruz güçlendirilmiş parlamanter sistemde bağımsız hukuku teminat altına alacağız.

13:39' 6 Genel başkan sahneye birlikte çıktı. Program başladı...

13:20' Salona ilk önce Kemal Kılıçdaroğlu, sonrasında Meral Akşener ve Gültekin Uysal geldi.

13:25' Daha sonra sırasıyla Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da salona geldi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve İmza Töreni için 6 genel başkan Ankara’da bir araya geldi.

Metni hazırlayan genel başkan yardımcılarının sunumunun ardından Kılıçdaroğlu, Babacan, Uysal, Davutoğlu, Akşener ve Karamollaoğlu metni imzalayacak.

700 kişi kapasiteli salonda yapılacak törene sivil toplum örgütleri, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları, kadın örgütleri, medyanın yanı sıra sanatçıların üst çatı kuruluşu davet edildi. Altı partinin dışında başka bir partiye davetiye gitmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal salona birlikte girecek. Liderlerin salondaki oturma düzeni ve imza töreni, partilerin alfabetik sırasına göre olacak.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem sunumu metni hazırlayan genel başkan yardımcıları CHP'den Muharrem Erkek, İYİ Parti'den Bahadır Erdem, Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi'nden Bülent Kaya, Demokrat Parti'den Bülent Şahinalp tarafından yapılacak. Genel başkan yardımcıları sırayla metinden bir bölüm okuyacak.

6 BÖLÜM, 48 SAYFA KİTAPÇIK

Törene katılanlara 48 sayfadan oluşan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem kitapçığı dağıtılacak. Kitapçık; "giriş", "yasama", "yürütme", "yargı", "temel hak ve özgürlükler", "kamu yönetimi ve siyasi etik" olmak üzere altı bölümden oluşuyor. Metinde ayrıca önsöz yer alacak. Takdim edilen metni liderler sahnede imzalayacak. Liderler atacakları imzayla “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek ortak ve öncelikli hedefimizdir” diyecek. Liderler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i hayata geçirmeyi taahhüt ettiklerini belirtecek.