Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Usulsüzlük ‘usul’ olmuş

Sayıştay’ın üniversiteye ilişkin hazırladığı rapora göre üniversitede Hazine arazisinin izinsiz tahsisinden insan kaynakları yönetimine kadar birçok usulsüzlük yapıldı. Sayıştay üniversiteyi uyardı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Usulsüzlük ‘usul’ olmuş

Sayıştay’ın Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ilişkin hazırladığı rapora göre üniversitede Hazine arazisinin izinsiz tahsisinden insan kaynakları yönetimine kadar birçok usulsüzlük yapıldı. Sayıştay üniversiteyi uyardı.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; Sayıştay’ın 2019 Raporu’nda Dokuz Eylül Üniversitesi’nin birçok usulsüzlük yaptığı ortaya kondu. Rapora göre Hazinenin mülkiyetindeki arazisinin izinsiz bir şirkete tahsis edilmesinden yetkilendirilmemiş firmalardan hizmet satın alınmasına, üniversiteye kalması gereken gelirlerin firmalara bırakılmasından insan kaynakları yönetimine kadar birçok usulsüzlük yapıldı. Sayıştay bu konularda üniversiteyi uyardı.

Raporda belirtilen usulsüzlükler ve Sayıştay’ın uyarıları şöyle:

►Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan arazinin Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme (DEPARK) A.Ş.’nin kullanımına tahsis edilirken gerekli izinlerin alınmaması:
Sayıştay raporunda Hazine’ye ait özel mülkiyetin tahsis edilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan izim alınması gerektiği belirtildi. Fakat rapora göre izin istendiğine dair herhangi bir evrak Sayıştay’a sunulmadı. Raporda “Maliye Bakanlığı’na başvuru ve gerekli onayın alındığına dair evraklar birden fazla kez İdareden talep edildiği halde tarafımıza ibraz edilmemiş, bu durum gerekli iznin alınmadığının göstergesi olarak algılanmıştır” dendi.

► Sürekli eğitim merkezinin eğitim hizmet alımı yaptığı firmaların/kişilerin bakanlık tarafından yetkilendirilmemiş olması:

Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmeyen firmalardan alınan uzlaştırmacı eğitim kursu da raporda yer aldı. Sayıştay üniversiteyi şöyle uyardı: “Bu durum mevzuat açısından uygun olmadığı gibi, eğitime katılıp sertifika alan katılımcılara verilen belgelerin de geçerliliğinin sorgulanmasına yol açacak mahiyette olduğu değerlendirilmiştir.”

► Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) ile eğitim programlarını yürütmek için protokol imzalayan firmanın Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet göstermesi:

Sayıştay tarafından yapılan incelemede eğitim programlarını yürüten firmanın MEB’den izin ve ruhsat almadığı tespit edildi. Ayrıca bu firmanın eğitim faaliyetlerini ücret karşılığı yürüttüğü için haksız kazanç elde ettiği bildirildi. Raporda şu uyarı yapıldı: “Bulguda belirtilen bu hususun idari soruşturmaya konu edilmesi gerektiği, ayrıca bu firma hakkında cezai işlem yapılması için konunun Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.”

► İnsan kaynakları yönetiminin kamu iç kontrol standartları tebliğindeki standardı sağlamaması:

Rapora göre üniversitede birçok göreve uygun olmayan kişiler getirildi. Örneğin üniversitenin tüm muhasebe işlemlerini yürütmekle görevli olan Strateji Geliştirme Başkanlığı’na tarım ve hayvancılık bölümü ile astronomi bölümü çıkışlı kişiler getirildi. Fakat herhangi bir uzmanlık gerektirmeyen Personel Dairesi Başkanlığı’nda muhasebe ağırlıklı bölümlerden kişiler getirildi.

► Sürekli eğitim merkezinin faaliyetlerinde kamu gelirinin firmalara bırakılması:

Sayıştay sürekli eğitim merkezince düzenlenmesi gereken sertifika programlarında firmalarla imzalanan sözleşmelerle, kayıt ücretlerinin yüzde 74 ile yüzde 82’sinin şirketlere verilmesi suretiyle, üniversite tarafından elde edilmesi gereken kamu gelirinin firmalara bırakıldığını belirledi. Raporda “Sürekli eğitim merkezinin faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı izni bulunan firmalarla işbirliğinin mevzuatta belirlenen şekilde gerçekleştirilmesi ve firmaların üniversitenin adını kullanarak kazanç sağlamasına düzenlenen sözleşmelerle izin ve onay verilmemesi gerekmektedir” dendi.

YORUM EKLE