Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Habererk’e cevap

21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınladığımız kaynağı belli olan haberimize Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden cevap geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Habererk’e cevap

Haberimizde İş insanı Hacı Nuh Kaya’nın MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım hakkında “rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma” iddialarının yer aldığı ifadesine yer verilmişti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden gelen belgelerde şu ifadeler yer aldı:

DÜZELTME VE CEVAP METNİ

Habererk isimli internet haber sitesinde 21/05/2021 tarihinde “MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanının şirkete çökme operasyonuna soruşturma!” başlıklı haber yazısı kurumumuz hakkında toplumda yanlış görüşlere neden olabilecek tarzda ifadeler içermektedir.

Mesnetsiz iddialara konu edilen haber yazısında “MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanının şirkete çökme operasyonuna soruşturma!” iftirasına yer verilmiştir. Mezkur haberde yer alan isnatlar hiç bir dayanağı olmayan asılsız iddialardır.

2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan “Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Rehabilitasyon Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası bakımı ve işletilmesi” işine ait işlemler, 21.06.2019 tarihine kadar Manisa Geri Dönüşüm Enerji A.Ş. tarafından yürütülmüştür. Manisa Geri Dönüşüm Enerji A.Ş. hisselerinin sahibi olan Cihan Yürekli ve Hacı Nuh Kaya tarafından ıslak imzayla idaremize sunulan dilekçe de “Manisa Büyükşehir Belediyesi ile şirketimiz arasında 14.06.2016 tarihinde entegre atık değerlendirme geri dönüşüm rehabilitasyon tesisleri ile düzenli depolama sahası bakımı ve işletilmesi işine ait sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereği yapılması gereken yakma tesisi projesi yatırım maliyetinin çok yüksek olması ve ülkemizde yaşanan ekonomik konjonktürden dolayı kredi alınıp yakma tesisi kurulabilmesi için idari ve teknik şartnamede belirtilen iş bitirmeye ait şirketimizin de ortak olduğu Kent Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş. kurulmuş olup sözleşmenin 11/3 maddesi gereğince sözleşmemizin yeni kurulan Kent Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş firmasına devri düşünülmektedir. Sözleşmenin 17.3 maddesi gereğince sözleşmemizin Kent Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş. firmasına devir edilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim” ifadesine yer verilmiştir.

Manisa Geri Dönüşüm’ün talebi üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerince; Manisa Geri Dönüşüm Enerji A.Ş., Manisa 2. Noterliğinin 12/07/2019 tarih ve 22730 yevmiye nolu sözleşmesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Rehabilitasyon Tesisleri İle Düzenli Depolama Sahası Bakımı Ve İşletilmesi işine ait sözleşmeyi Kent Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş.’ye devretmiştir. Manisa Geri Dönüşüm Enerji A.Ş. 18/07/2021 tarihli dilekçesi ile de sözleşmenin bir örneğini ve taahhütnameyi dilekçe ile idaremize sunmuştur. Yapılan işlemler yasa ve usule uygun işlemlerdir.

İşlemler akabinde Manisa Geri Dönüşüm A.Ş. şirket ortaklan Hacı Nuh Kaya ve Cihan Yürekli, 13.09.2020 tarihinden başlamak üzere sosyal medya üzerinden ve savcılık kanalıyla mesnetsizce hem kurumumuz hem de kurum yöneticilerimiz hakkında asılsız iddialarda bulunmuş, bunun üzerine Manisa Valiliği iddialara ilişkin ön inceleme yapmak üzere muhakkik atayarak, kurumumuz yetkilileri hakkında incelemelerde bulunmuştur. Yapılan inceleme sonucunda Manisa Valiliği İl İdare Kurulunun 14.01.2021 tarih ve 05 karar nolu İl İdare Kurulu Kararı” ile “isnat edilen hususların herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmadığı, iddiaların dayanağının bulunmadığı belirtilerek soruşturma izni verilmemesine” karar verilmiştir.

Görüleceği üzere;

a. Manisa Büyükşehir Belediyesi Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Rehabilitasyon Tesisleri İle Düzenli Depolama Sahası Bakımı Ve İşletilmesi işini yürüten Manisa Geri Dönüşüm Enerji A.Ş.’nin işi Manisa 2. Noterliğinin 12/07/2019 tarih ve 22730 yevmiye nolu sözleşmesi ile Kent Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş.’ye kendi istek ve iradesi ile devretmesi söz konusudur.

b. Mesnetsiz iddialar daha önce de ileri sürülmüş ancak Manisa Valiliği II İdare Kurulunun 14.01.2021 tarih ve 05 karar nolu kararı ile “isnat edilen hususların herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmadığı, iddiaların dayanağının bulunmadığı belirtilerek soruşturma izni verilmemesine” karar verilmiştir.

c. Haberde isimleri geçen Manisa Geri Dönüşüm Enerji A.Ş. ve Kent Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş. ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz ERGÜN, Ahmet TURGUT ve Ertuğrul YILDIRIM’m herhangi bir irtibat yada ilgisi bulunmamaktadır.

d. Kurum yetkililerimize atılan iftiralar ve karalamalar için Hacı Nuh Kaya hakkında hem kurumumuz adına hem de ismi geçen yöneticilerimiz tarafından mahkemeye başvurulmuştur. Bununla ilgili hukuki süreç de devam etmektedir.

Bir haberin hukuka uygun olarak değerlendirilebilmesi için gerçeğe uygun olması gerekir. Gerçek dışı haberler hukuka uygunluk sebebinden yararlanamaz. Bu husus gerek öğretide gerek mahkeme kararlarında tartışmasız olarak kabul edilmekte olup gerçek dışı açıklamaların kamu yarana hizmet etmedikleri de izahtan varestedir. Mezkur haberde yer alan ifadeler/paylaşımlar hiçbir somut bilgi, belge ve delile dayanmayan, tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz ifade ve iddialar olup kurumumuzun şeref ve saygınlığını ihlal eder nitelikte, toplumda yanlış algılamalara neden olabilecek tarzda olduğu izahtan varestedir. Zira bir kimseye karşı, basın yoluyla onur ve saygınlığını ihlal etme, kamuoyu önünde küçük düşürme amaçlı hakaret eden kişi, anayasal ve yasal hiçbir hak kullandığını iddia edemez. Doğruluğu araştırılmadan yapılan haberlerin, genel hukuk kuralları çerçevesinde yayımlanmasında katkısı olan tüm taraflara hukuki ve cezai sorumluluk yükleyeceği gibi kamuoyunda basma duyulan güveni de yıpratacağı aşikardır.

Kurumumuz hakkında kamuoyu nezdinde oluşabilecek yanlış kanaatlerin engellenmesi amacıyla işbu düzeltme ve cevap metni kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

GÖNDERİLEN EVRAKLAR İSE ŞÖYLE

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali Aydın
Ali Aydın - 9 ay Önce

Atı alan üsküdarı geçmiş. ve bu zihniyet ortagından en iyi ögrendigi her ahlaksızlığa kolay kılıf bulmaktır. Lanet olsun...