Türk Ocakları'ndan Uluslararası Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Devletleri ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni

Türk Ocakları'ndan Uluslararası Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Devletleri ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni...

Türk Ocakları'ndan Uluslararası Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Devletleri ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni

Program şu şekilde:

BAĞIMSIZLIKLARININ 30. YILINDA TÜRK DEVLETLERİ VE TÜRK DÜNYASI

ULUSLARARASI BİLGİ ŞÖLENİ

8 EKİM CUMA (Azerbaycan Teknik Üniversitesi Konferans Salonu)

09.00 - 10.30: Şehitlikleri Ziyaret

10.30 - 11.00: Kayıt

11.00 - 12.30: Açılış Konuşmaları

Dr. Firidun Qurbanov, (Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin müavini)

Prof. Dr. Mehmet Öz, (Türk Ocakları Genel Başkanı)

Prof.Dr.Fazail İbrahimli, Azerbaycan Milli Meclis Sedrinin Müavini

Doç. Dr. Cahit Bağcı, (Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi)

Prof. Dr.Qanire Paşayeva, Millet vekili , Azerbaycan Parlamentosu Medeniyyet

Komitesi başkanı

Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, (UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı)

Fatih Yılmaz, TİKA Azerbaycan Temsilcisi

Prof. Dr. Bekir Buluç, (Gazi Üniversitesi Rektör V.)

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü)

(Çevirimiçi -Online)

Cemal Yangın, Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği Başkanı

Dr.Akif Aşırlı, Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı

12.30 -14.00 Öğle Yemeği

14.00 - 15.45: Karabağ Özel Oturumu

(Azerbaycan Teknik Üniversitesi Konferans Salonu)

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (Oturum Başkanı)

Karabağ Vatan Muharebesi Ve Sonrası

Emk. Tuğgeneral Yücel KARAUZ - Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü

Türk Devletlerinin mevcut Askeri İmkân kabiliyetleri ve alınması gereken tedbirler

Doç. Dr. Faiq Ələkbərli

Azerbaycan Milli ilimler Akademisi Felsefe ve Sosyoloji Enstütüsü

Türk Birliği'nin Gerçekleştirilmesi Yolunda Karabağ Zaferinin Önemi Ve Perspektifleri

Araz Aslanlı - Azerbaycan Devlet Gümrük Akademisi

44 Günlük Savaş ve Türk Dünyası

15.45 - 16.00: Çay - Kahve Arası

16.00 - 17.30: I. Oturum - Türk Dünyası Bütünleşmesi ve Türk Keneşi

(Azerbaycan Teknik Üniversitesi Konferans Salonu)

Prof. Dr. Mehmet ÖZ

Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü / Türk Ocakları Genel Başkanı

(Oturum Başkanı)

Geçmişten Geleceğe İş'de Birliğin İmkânları

Prof. Dr. Fırat Purtaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Türk Dünyası Bütünleşmesinin Yeni İtici Gücü Özbekistan

Prof. Dr. Kürşad Zorlu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bir Güç Dengesi Olarak Türk Keneşi: Yeni Dönemde Nasıl ve Hangi İlkeler Üzerinden

Genişlemeli?

Doç. Dr. Fahri ATASOY - Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Küreselleşme Sürecinde Dünya Siyasetinde Türkiye ve Türk Dünyası Olgusunun Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Turgay Düğen - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Avrasya Araştırmaları Ana Bilim Dalı

Kazakistan'ın Dış Politikasında Türk Cumhuriyetleri ve Türk Keneşi

18.00 - 20.00: Akşam Yemeği

9 EKİM CUMARTESİ

Birinci Salon (Hilton Baku Oteli Onyx A+B Salonu)

9.30 - 11.00: II. Oturum - Türk Devletleri Arasındaki Ekonomik işbirliği

Nazim Bəydəmirli - Azerbaycan Parlamentosu Eski Milletvekili (Oturum Başkanı)

Türk Devletleri Arasındaki Ekonomik ve Ticari İlişkiler

Prof. Dr. Mustafa YILDIRAN - Akdeniz Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler

Fakültesi Maliye Bölümü

Bağımsız Türk Devletlerinde Otuz Yıllık iktisadi Başarımlar: Türk Dünyasının Yeniden

Yükselişinin Ekonomi Politiği

Uzman Mustafa Çağrı PEKER - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Türk Devletlerinin Ekonomik İşbirliği ve Türk Enerjisinin Hazar Üzerinden Türkiye

Aracılığıyla Dünyaya Ulaşması

Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türk Cumhuriyetlerinde Nüfus Politikaları ve Aile

11.00 - 11.15: Çay - Kahve Arası

11.15 - 12.45: IV. Oturum - Türk Devletleri Arasındaki Eğitim İşbirliği

(Hilton Baku Oteli Ametist Salonu)

Prof. Dr. Servet Özdemir - Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

(Oturum Başkanı)

Türk Dünyası Eğitim İlişkileri Üzerine Düşünceler

Prof. Dr. Emrah Şenel - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türk Cumhuriyetlerinde Sağlık Sistemi ve Yapılması Gerekenler

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Bağımsızlıklarının 30.Yılında Türk Cumhuriyetleri İle Türkiye Arasındaki Kültür Ve

Eğitim Politikaları

Prof. Dr. Adnan BOYACI - Anadolu Üniversitesi

Türk Dünyası İçin Yeni Bir Perspektifve Uygulama Olarak Milli Eğitim Bakanlığı Yurt

Dışı Türkler Öğretmen Akademisi

Dr. Ahmet Niyazov - Azərbaycan İlahiyat Enstitüsü İslamşünaslık Bölümü

Qafqaz və Anadolu mədrəsələrinin ortaq dəyərləri: XIX Əsr nümunəsində

12.45 - 14.00: Öğle Yemeği

14.00 - 15.30: VI. Oturum - Türk Dünyası Bütünleşmesi ve Medya

(Hilton Baku Oteli Onyx A+B Salonu)

Prof. Dr. Nurettin GÜZ - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi

(Oturum Başkanı)

Türk Dünyasının Kültürel Köprüsü: Medya

Prof. Dr. Abdullah Temizkan - Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Bağımsızlığın Otuzuncu Yılında Türk Dünyasında Bilgi Üretim Zihniyetinin Değişimi

Prof. Dr. (v) Sabir Memmedli - Baku Devlet Universitesi Gazetecilik Fakültesi

Media Türk xalqları birliyinin aparıcı vasitəsi kimi

Doç. Dr. Vafa Isgandarova - Baku Devlet Universitesi Gazetecilik Fakültesi

Türkçe Konuşan Ülkelerde Medya Okuryazarlığı Öğretimi: Aktüalite Ve Beklentiler"

Dr. Vugar Aliyev - Baku Devlet Universitesi Gazetecilik Fakültesi

Azerbaycan ve Türk Dünyasına karşı yürütülen bilgi savaşı ve onun başlıca özellikleri

15.30 - 15.45: Çay-Kahve Arası

15.45 - 17.30: VIII. Oturum - Türk Devletleri Arasında İkili İlişkiler ve İşbirliği

(Hilton Baku Oteli Ametist Salonu)

Prof. Dr. Solmaz Rüstəmova-Tohidi - Z.Bunyadov adına Azerbaycan Ulusal Bilimler

Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü (Oturum Başkanı)

Yirminci yüzyılda Türkiye ve Azerbaycan'ın Türk-Müslüman nüfusunun soykırım konusu

Türk ve Azerbaycan tarihçiliğinde ortak bir araştırma yönü olarak. Deneyim ve bakış

açıları

Doç. Dr. Firdovsiyya Ahmedova - Azerbaycan İdarecilik Akademisi

Azerbaycan-Türkiye işbirliği: 100 yıl önce ve sonra

Dr. Öğr. Üyesi Kayrat BELEK - Kırgızistan-Türkiye "Manas" Üniversitesi Tarih Bölümü

Kırgızistan ve Türkiye İlişkilerinin Dönüşüm Dönemleri (1991-2021)

Doç. Dr. Feruza Djumaniyazova -

Özbekistan Bilimler Akademisi Şerkşınaslik Enstütüsü

Bağımsızlıklarının 30.yılında Türk dünyasında spor ilişkileri: Türkiye ve Özbekistan'ın

spor alanındaki işbirliği (Dünya Etnospor Konfederasyonu örneğinde)

Samir Mirzayev - Baku Devlet Universitesi Gazetecilik Fakültesi

Azerbaycan-Türkiye ortak medya değerlerinin oluşumunda tarihsel ilişkiler

18.00 - 20.00: Akşam Yemeği

ikinci Salon

9.30 - 11.00: III. Oturum - Türk Dünyasında Güvenlik Sorunları ve Askeri İşbirliği

(Hilton Baku Oteli Ametist Salonu)

Prof. Dr. Bülent AKSOY

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (Oturum Başkanı)

Post-Sovyet Dönemde Türk Devletlerinin Sınır Sorunları

Prof. Dr. Sevinç Aliyeva - Azerbaycan Devlet Universitesi Genel Tarih Bölümü

Rusiyanın Postsovyet Dönemi Kafkasya ve Orta Asya politikası

Arş. Gör. Rüştü KAYA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

ABD'nin Afganistan'dan Çekilmesi Sonrası Orta Asya Bölgesel Güvenliği ve Türk

Dünyası Güvenlik İşbirliği

Av. Leyla SARISOY

AlternatifUyuşmazlık Çözümü - Arabuluculuk

11.00 - 11.15: Çay - Kahve Arası

11.15 - 12.45: V. Oturum - Türk Dünyasında Kimlik Meseleleri

(Hilton Baku Oteli Onyx A+B Salonu)

Prof. Dr. Nesib L. Nesibli (Oturum Başkanı)

Türk Dünyasında Ortak Kimlik Problemi

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat

Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bağımsızlığının 30. Yılında Kırgızistan'da Milli Kimliğe Dönüş Çabaları

Prof. Dr. Bülent Bayram - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Türkoloji Araştırma Enstitüsü

Sovyetler Birliği'nin Dil ve Kimlik Politikalarının Sovyet Sonrası Dönemdeki

Yansımaları

Doç. Dr. Mirzahan Egamberdiyev - Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Şarkiyat

Fakültesi

30 Yıllık Süreçte Modern Kazakistan'da Milli Kimlik Meselesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurdin Useev - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji

Bölümü

Manas Destanında Türk Kimlik Sorunu

12.45 - 14.00: Öğle Yemeği

14.00 - 15.30: VII. Oturum - Türk Dünyasında Din ve Kültür

(Hilton Baku Oteli Ametist Salonu)

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu - Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü

(Oturum Başkanı)

Kültür Endüstrimiz ve Geleceğin Türk Dünyası Tasarımı

Prof. Dr. Mübariz Süleymanlı - Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat

Üniversitesi Kültüroloji Bölümü

Türk Dünyası Ve Kültürel Miras Politikası

Prof. Dr. Dosay Kenzhetay - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak

Univeristesi ilahiyat Fakültesi

Kazakistan Örneğinde Din Ve Kültürün Varoluşsal Önemi

Doç. Dr. Anar Gafarov - Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Din Bilimleri Anabilim Dalı

Başkanı

Post Sovyet Döneminde Azerbaycan'da Din - Devlet İlişkileri ve Dini-Manevi Eğitim

15.30 - 15.45: Çay-Kahve Arası

15.45 - 17.30: IX. Oturum - Türk Dünyasında Dil ve Tarih

(Hilton Baku Oteli Onyx A+B Salonu)

Prof. Dr. Talas Omarbekov - Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Tarih Fakültesi,

Kazakistan Tarihi Bölümü (Oturum Başkanı)

Türk Dünyasinin Etno-Siyasi Parçalanmasi: Tarihi Şahsiyetlerin Faaliyetlerine Bir

Yaklaşim

Doç. Dr. Farhad Maksud - Özbekistan Bilimler Akademisi

Özbekistan»da Tarih Araştırmaları: Yeni Yaklaşımlar

Prof. Dr. Bedirhan Ahmedli - Nizami Gencevi adına Edebiyat Institutu

Edebi düşüncede birlik-beraberlik mesajları; Türkiye ve Azerbaycan şiirinde

Karabag

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ATABEY - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat

Fakültesi

Türkçe-Yazı llişkisi ve Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri'nde Alfabe

17.30 - 18.00: Kapanış

18.00 - 20.00: Akşam Yemeği

YORUM EKLE


Fatal error: Call to a member function set() on null in /home/habererk/domains/habererk.com/public_html/index.php on line 344