Yasin Aktay’ın “Suriyelileri çekin, bu ülke ekonomisi çöker” sözleri uluslararası suçtur

Prof. Dr. Yasin Aktay’ın “İşverenler, yatırımcılar, sanayiciler Suriyelilerden çok memnun. Çok önemli bazı yerlerde Suriyelileri çekin, bu ülke ekonomisi çöker" sözleri hakkında tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yasin Aktay’ın “Suriyelileri çekin, bu ülke ekonomisi çöker” sözleri uluslararası  suçtur

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi, aynı üniversite Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Kurucu Müdürü de olan Hilmi Özden konu ile ilgili olarak bir açıklama yayınladı.

BU SÖZLER ULUSLARARASI SUÇTUR

Hilmi Özden ““Prof. Dr. Yasin Aktay “İşverenler, yatırımcılar, sanayiciler Suriyelilerden çok memnun. Çok önemli bazı yerlerde Suriyelileri çekin, bu ülke ekonomisi çöker” sözleri ile uluslararası suç işlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Suriyeli sığınmacıları çalıştıran işverenleri uluslararası hukuk karşısında töhmet altında bırakmaktadır. Bu sözleri dolayısıyla şahsına dava açılmazsa ilerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkında dava açtırılmasına zemin hazırlamıştır. Çünkü İnsan hakları Bildirgesine göre sarf ettiği cümleler insanları eşitlik ve kardeşlik zihniyetinden uzaklaştırmakta ucuz işçi çalıştırmak ve modern köleliliğe işaret etmektedir. 21.YY’da bu suçtur.” dedi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilk maddeleri ise şöyle:

“İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (Universal Declaration of Human Rights ), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran 1948’de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan 183. oturumunda kabul edilen 30 maddelik İnsan hakları evrensel beyannamesinin ilk dört maddesi”:

Madde 1

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Madde 2

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.

Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.

Madde 3

Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.

Madde 4

Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.

Hilmi Özden

YORUM EKLE
YORUMLAR
vatandaş
vatandaş - 3 ay Önce

Hiç de suç değil. O bir cumhurbaşkanı danışmanı. O bir Ak Partili. Suç vatandaşa var.

akp iç yüzü
akp iç yüzü - 3 ay Önce

diyoruz bu akp araçsal olarak islamı kullanrak inanç kardeşlerini bile köle gibi satıyor.islamda akabe metaforu denen bir şey var yani köleyi özgürlüğe kavuşturanlar o yokuşu aşar der ama bunlar tam tersi insanları köleleştiriyor.dil başka eylem başka.