Habererk / Özel Haber

İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi veya kısaca İBDA-C haber dosyasının ilkinde kuruluşu ve fikrinin dayandığı yeri birinci haber bölümünde okuyucularımızla paylaşıyoruz.

İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi veya kısaca İBDA-C, Necip Fazıl Kısakürek'in ortaya koyduğu "Büyük Doğu" ideolojisini ve İslamı yaymayı amaç edinmiş hareket olarak tanımlanıyor.

PEKİ BÜYÜK DOĞU İDELOJİSİ NEDİR?

Büyük Doğu Hareketi, İslamiyet’i merkeze almış, İslami bir bakış açısıyla yaşamı biçimlendirmeye çalışan bir anlayıştır. Özetle Necip Fazıl Kısakürek tarafından ortaya atılmış olan dini ve siyasi bir harekettir. Büyük Doğu Hareketi, görüşlerini Büyük Doğu Dergisi üzerinden açıklamıştır.

Büyük Doğu Hareketi, Necip Fazıl Kısakürek’in doğrudan kendisinin kurduğu düşünce sisteminin adıdır. Yazdığı İdeolocya Örgüsü adlı eseri ile Necip Fazıl Kısakürek bu düşünce sistemini ana hatlarıyla açıklamıştır. Bu düşünce sistemi ile Necip Fazıl Kısakürek, kendine özgü bir tarih muhasebesi, devlet anlayışı, estetik bakış ve fikri duruş sergileme amacı güder.

Büyük Doğu'nun 9 temel esası şu şekildedir:

1- Ruhçuluk: Her şeyin aslının ruhta olduğuna ve varoluşun da ruhtan başladığına inanma; idealizm.

2- Keyfiyetçilik: Çoğunluğun hakikat sayılması yerine, hakikat olan tek'in gerektiğinde çoğunluğa yeğ tutulması.

3- Şahsiyetçilik: Aydınlar sınıfının, avam içinde "şahsiyet" olanlar sınıfının üstünlüğüne inanma.

4- Ahlakçılık: Ahlakı olmayan insanın dini de olmayacağı, medeniyeti de olmayacağı, hiçbir şeyi olmayacağı düşüncesi.

5- Milliyetçilik: "Bizden olmayanlar bize zıttır, bizden olanlarsa nereden gelmiş olurlarsa olsunlar bizdendirler" görüşü.

6- Sermaye ve mülkiyette tedbircilik: Mülkiyet hakkını sınırlandırıcı ve sermayeyi toplum için kılıcı sistem.

7- Cemiyetçilik: "her şey toplum için" anlayışı.

8- Nizamcılık: Her şeyde düzen, sistem; başıboşluğa red.

9- Müdahalecilik: İnsan ve tarihe dair konularda indeterminist, aksiyoncu, hamleci olmak.

İŞTE İLK KURULUŞU!

1989 yılında Ankara ve İstanbul'da yapmış olduğu izinsiz gösteriler ile adını duyuran örgütün liderliğini Salih Mirzabeyoğlu adı ile tanınan ve mensuplarınca "kumandan" olarak isimlendirilen Salih İzzet Erdiş'in yaptığı iddia edilmiştir.

İBDA-C, 'İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi'ni; Büyük Doğu ise Necip Fazıl'ın 1940-1980 arası çıkardığı yayınlarla ortaya koyduğu ideolojiyi temsil etmektedir.

İBDA-C kurucusu Salih Mirzabeyoğlu, 15 yaşında Necip Fazıl ile tanışmış ve Nakşibendi tarikatına katılmıştır, Necip Fazıl'ın fikirlerinden büyük ölçüde etkilenen Mirzabeyoğlu, sonrasında ise 1970'te Akıncılar Derneği'nin kurucularından olmuştur. Akıncılar da, derneğe bir ithaf taşımaktadır.

MAHİR ÇAYAN'DAN ASKERİ STRAJEJİ ALDILAR!

Son olarak cephe kısmına gelirsek, sol ideolojinin savunucularından Mahir Çayan ile birlikte bahsedebileceğimiz bir metot olan pass, yani politikleştirilmiş askeri savaş stratejisi İBDA-C tarafından benimsenmiştir. Mahir Çayan'ın ideolojisine bir yakınlık söz konusu olmasa bile, onun 'parti-cephe' modeli örnek alınmıştır.