Müslüman türk insanının tarih boyunca en büyük zaafı maalesef dini duyguları olmuştur… 
Milletimiz Bu duyguları doğru yönde tahkim ederek pratiğe döktüğünde cihan imparatorlukları kurmuş; menfi dini telkinlerin etkisinde kalarak dogmaların ve sözde din adamı kılığına girmiş İngiliz elemanlarının etkisinde kaldığında ise imparatorluk devirmiştir…
 

DİN çok derin malumat gerektiren bir müktesabattır yani dini konuda ahkam kesebilmeniz için kelam, hadis, akaid, kuran Arapçası vb konuları bilmeniz gerekmektedir bu hususlarda vukufiyetiniz yoksa vede dini hassasiyetiniz var ise sırtında cübbe, başında sarık gördüğünüz insanların anlattıklarını DİN zannedersiniz…

 Türkiyenin önemli sosyologlarından olan merhum Erol Güngör 1981 yılında neşrettiği “İslamın bugünkü meseleleri” adlı eserinde bu konuya şöyle vurgu yapmıştır… “insanoğlu bir konu hakkında sağlam mesnetlere dayalı bilgi sahibi değilse il duyduğu propagandanın tesiri altında kalır; bizim insanımız dinini çok sevmesine rağmen İSLAM dini konusunda kifayetli bilgi sahibi olmadığı için sürekli ALLAH diyenlerin peşinden koşar.”

Son günlerde ne hikmet ise dini, milli ve tarihi gerçekleri tahrib amaç pek çok gündem ortaya atılmaktadır…

Sürekli belli ideolojik merkezlerden inkişaf eden bazı isimler iç kaosa yönelik yayınlarında:

bazen kurtuluş savaşı diye bir şey olmamıştır, 
bazen Çanakkale’de Atatürk diye biri yoktur, 
bHaliazen bir kaç çete savaşı hariç hayatında hiç cephe savaşı galibiyeti olmayan ve yenik düşerek osmanlının tasfiye olduğu 1. Cihan harbinin genel kurmay başkanı Enver Paşa’yı TURANCI ve kahramandır, 
Bazen Atatürk döneminde KURAN’lar toplatıldı,
Bazen Lozan’da adaları kaybettiğimiz gibi İngilizlerin istediği oldu,
Bazen Atatürk döneminde camiler ahır yapıldı…
gibi  gerçeklerle hiç alakası olmayan ve tarihimiz ile tarihi şahsiyetlerimizi  tahrib eden bu yalanlar manzumesini maalesef ki hep kafasında cübbe bulunduranlar dile getirmiştir… (cübbesinin hakkını veren gerçek din adamlarımıza saygımız sonsuzdur)

Uzun süredir takip ettiğim, cehaleti ile artan şöhretinin ters orantısına şaşırdığım bir kişi var HALİL KONAKÇI..!!

 Tarihi derinliği  neredeyse sıfır noktasında, dini malûmatı ise ortaokul veya lise mertebesinde olan tamamen ideolojik dogmalarla hareket eden bu kişi ya servis elemanı yada kendini ulema mertebesinde vukufiyeti yüksek bir kişi zanneden cahil cesaretine sahip bir budala olmalıdır…. 
Cahil cesaretine sahip bu kişi;  geçenlerde “keşke Yunan galip gelseydi” diyen merhum kişinin boş kalan hain tahtına oturmak istercesine; HATAY fıransız işgalinde iken ezanlara kimse dokunmadı, Türkiye’ye bağlandıktan sonra ezan yasaklandı diyerek haddini aşmıştır… 
 Fransızların işgal ettiği müslüman coğrafyalarında ezana dokunmadılar ancak iffeti temiz müsliman kadın bırakmadıklar… 
Müslüman şehirlerini yarı bele kadar müsliman kanı ile doldurdular…
Ezan serbest kaldı çünkü ezanı önemsemediler….
 

Tahkir etmeye çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti devletinden imamlık maaşı alan bu zatı buradan nefretle kınıyor namuslu savcılarımızı bu hususta göreve çağırarak suç durusunda bulunuyorum…
 

Diyanet işleri yüksek kurulu bu kişiyi behemehal görevden alarak iç kamuoyunu rahatlatmalı ve bu zatı muhteremde bundan sonra maaşını Fransa’dan almalıdır…

Kalın sağlıcakla