19 sendika ve iki aile hekimliği federasyonu tarafından kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nu (SABİM) bünyesindeki hekimler ve sağlıkçılar, iki günlük iş bırakma eylemine hazırlanıyor. 

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, artan enflasyon, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, can güvenliği, memur maaş zammının yüzde 17.5’ta kalması ve ek ödemelerin kök maaşa yansıtılmamasına tepki göstermek için iş bırakma eylemi yapacaklarını söyledi.

Son 10 yılda hem sorunlarının hem de iş yüklerinin arttığına dikkat çeken Dr. Kandemir, sorunlarını ve eylem gerekçelerini şu şekilde sıraladı:

"Artan enflasyon, mantıksız tavan ve teşvik ücretleri, can güvenliği sorunu, memur maaş zammının yüzde 17.5'ta kalması, yapılacak ek ödemelerin kök maaşa yansıtılmayacak olması gibi açık olan ve disiplin yönünden memur gibi değerlendirilirken iş güvencesinin yok edilebileceği gibi net olmayan alt metin detayları ile çözüm beklenen sorunlar çözümsüzlüğe ulaştı. Vatandaşına kamuda hizmet veren hekimler, ebeler, hemşireler bir nevi ceza ile karşı karşıya bırakılarak aile sağlığı merkezleri tercih edilme anlamında cazibesini yitirdi.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ MAALESEF KARŞILIK BULMADI"

14 Temmuz'da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa kanun değişikliği maddeleri ortaya koydu ki, sağlık hizmeti sürdürülebilir olmaktan çıkarılıyor. Bu duruma gelmemesi adına yapıcı çözüm önerilerimizi kamuoyunda ve ilgili mercilerde dile getirmemiz, maalesef karşılık bulmadı.

Bu nedenle 21 paydaş sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği Sosyal Hizmet, Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) ile çözümsüzlüğün önüne geçmek ve büyük emeklerle inşa edilen aile hekimliği sistemini korumak adına 1-2 Ağustos tarihlerinde sağlık hizmetlerine ara veriyor, çözüm sağlanması adına mücadelemizi çağrıdan öteye geçiriyoruz.

İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde dahi boş kalan aile sağlığı merkezleri var. Sistemin sonu getiriliyor ve bu durum da en çok dar gelirli vatandaşlarımızı olumsuz etkileyecek. Bu sebeple daha etkin bir çağrı için, sesimizi duyurmak adına ve emeklerin karşılık bulduğu, sistemin yaşadığı bir yapı için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

AİLE HEKİMLERİ İKİ GÜN İŞ BIRAKACAK

Aile hekimleri ve sağlık çalışanları, toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1-2 Ağustos tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacak. İki gün boyunca poliklinik hizmeti verilmeyecek. Acil servisler ise iş bırakma eyleminden muaf tutulacak.

Editör: Yadigar Hanım