Hâkim ve savcılar liyakat esasına mı yoksa sadakat esasına göreme mi görev verilip verilmediği bilinmediği gibi kötüye kullanıldığı mahkeme kararları ve medya aracılığıyla ortaya çıkmış gerçeklerdir.

HÂKİMLERİN VE SAVCILARIN HUKUKİ BİLMEMELERİ YAHUT HUKUKA AÇIKÇA AYKIRI KARAR VERMELERİNİN SUÇ OLUŞTURMAMASI

Konu ilgili olarak Av.Tuğba Güzel Akyıldız yazılı bir açıklama yayınlayarak durumu daha net bir hale getirdi.

Akyıldız'ın açıklaması şöyle:

"Bugün hukuka alenen aykırı, kanun önünde eşitlik ilkesi ve temel haklara ve mevcut yasal düzenlemelere mutlak surette aykırı yargı kararları karşımıza çıkmaktadır. 

Bu kararları veren hâkimleri HSYK ya şikâyet ettiğinizde, hâkimin kasten bu şekilde karar verdiğini ispatlamanız (rüşvet, görevin kötüye kullanılması vs açısından) mümkün olmadığından haklarında ne bir idari işlem ne de bir soruşturma başlatılamamaktadır. 

Adaletin sağlanması için ilk atılması gereken adım hâkim ve savcıların hukuk kurallarına uygun ve birbiri ile çelişmeyen kararlar vermesidir.

Bunun sağlanması için hâkimlerin baktıkları dosyalarda mesleki bilgisizlik yahut başkaca bir sebeple verdikleri hukuka aykırı kararlar suç olarak TCK da düzenlenmesi gerekmektedir. 

Hâkimlerin mesleklerindeki sorumluluğu mutlak özen sorumluluğu olmadığı ve hâkimlerin meslekleri ile ilgili sahip olmaları gereken hukuk kurallarını bilmemesinin görevi kötüye kullanma suçu oluşturduğuna ve doğrudan soruşturma başlatılacağına ilişkin yasal düzenlemenin yargıya güvenilirlik için acilen getirilmesi gerekiyor. 

Aksi halde hukuktan bir haber hâkimlerin yahut menfaat temin edip etmedikleri bilinmeyen liyakatle mi, sadakatle mi göreve geldikleri bilinmeyen hâkimlerin elinde hukuk sistemini katlederiz."