I Uluslararası Türkbilim Öğrenci Kurultayı 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecektir. Kurultaya lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kendi Türkçelerinde veya Türkiye Türkçesinde makalelerle katılabilir. Makaleler hakemler tarafından incelenecektir. Kurultay ZOOM programı üzerinden gerçekleşecek ve makaleler e-kitap şeklinde yayınlanacaktır. Katılım ücretsizdir.

I. ULUSLARARASI TÜRKBİLİM ÖĞRENCİ KURULTAYI’NA KATILIM KOŞULLARI BİLGİLENDİRME METNİ

➢ Yazılar bilgisayar ortamında Word yazım programı ile hazırlanarak, e-posta adresine gönderilmeli. Word - dosya ismi yazı dili - ad-soyad şeklinde olmalı. Mesela: tr.deniz_tekin.doc ; aze.arzu_mammadli.doc;

➢ Yazı tipi Times (Times New Roman), yazı tipi stili normal olmalı ve metin 12 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

➢ Paragraf başlarında sekme (tab) tuşu, paragraf aralarında gir (enter) tuşu kullanılmalıdır. Söz aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

➢ Başlıklar sayfa ortasında, koyu ve tamamı büyük harflerle; yazarın adı soyadı başlıktan bir satır altda, ortadan ve eğik verilmeli, sadece yazarın soyadı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazarın okuduğu universite ve eğitimi (lisans, yüksek lisans, doktora), ülke ve e-posta belirtilmelidir. Hemen sonra özet ve anahtar kelimeler gelmelidir. Sonra ise tam metin gelmelidir.

➢ Yazar adı ile özet, özet ile asıl yazı arasında iki satır boşluk bırakılmalıdır.

➢ Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirme kullanılmamalıdır.

➢ Yazılarda A4 Dikey kâğıt boyutu kullanılmalı, dört kenar boşluğu da 2 cm, paragraf boşluğu 1cm olmalıdır.

➢ Metin içindeki göndermelerde soyadı, basım yılı ve sayfa numarası parantez içinde belirtilmelidir. Örnek (Korkmaz 1997: 619).

➢ Yararlanılan kaynaklar metin sonunda yer alacak Kaynakça bölümünde alfabetik olarak verilmelidir.

➢ Makalenin sayfa sayısı 5-10 aralığında olmalıdır.

Kaynakçada yer alan eserlerin künyesi şu biçimlerde olmalıdır: