Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İETT'nin havalimanından şehir merkezine olan ulaşım hizmetleri ihalesi yapma yetkisini genelgeyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan (İBB) aldı.

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam’ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5216 sayılı yasa ile İBB'ye verilen “Bütün toplu ulaşım hizmetlerini yapma, yaptırma ve planlama” yetkisini yayımladığı genelgeyle çiğnedi. Yargıya taşınan hukuksuzluk, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ulaşım hizmetleri ihalesiyle başladı.

İHALE İBB'DEN ALINIP ÖZEL ŞİRKETE VERİLDİ

Havalimanından şehir merkezine olan ulaşım hizmetleri ihalesi İETT tarafından yapılıyordu. Ulaştırma Bakanlığı 2021/5 sayılı genelge yayımlayarak taşımacılık hizmeti verilmesi için ihale açma yetkisini İBB’den alıp havalimanını işleten özel şirketlere verdi. İBB’nin, 2011’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na taşımacılık yapılması için açtığı ihaleyi Havabüs kazandı. Genelgenin ardından havalimanını işleten şirket de ihale açıp ulaşım hizmetlerini Havaist firmasına verdi.

Genelgeye dayanılarak yapılan ihalede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın belirlediği koşullar da dikkate alınmadı. Genelgede bulunan, “Bakanlık yetkisi olması, yer tahsisi yapılması, UKOME kararı olması” şartlarına karşın ihaleyi kazanan Havaist firması, UKOME kararı olmadan çalışmaya ve gelir temin etmeye başladı.

DANIŞTA’IN KARARI ÇİĞNENDİ

İBB, genelgenin yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Danıştay 8. Dairesi “Kanunla belediyelere verilen yetkiyi ortadan kaldıracak şekilde yorumlanamaz” diyerek İBB’nin itirazlarını haklı buldu. Bakanlığın yayımladığı genelgenin yürütmesinin durdurulması yönünde karar verildi. Ancak Danıştay’ın kararı da uygulanmadı.

İBB ise usulsüz şekilde kent içerisinde durak açan, yolcu alan ve taşımacılık yapan şirkete karşı idari para cezaları kesmeye başladı.

Editör: Yadigar Hanım