TAHSİN ERTUGRULOĞLU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dış İşleri Bakanı Ertuğruloğlu’’nun açıklamaları şöyle:

İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında “Stratejik İş Birliği” kurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandığı öğrenilmiştir. Garantör ülkelerden biri olan İngiltere’nin GKRY ile savunma ve dış politikayı da kapsayan stratejik iş birliği kurma cihetine gitmesi kaygı vericidir. Bu mutabakatın Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz’de bir denge kuran 1960 Antlaşmalarına aykırı olduğu da açıktır.

GKRY ve İngiltere arasındaki mutabakatın KKTC açısından herhangi bir sonuç doğurmayacağını vurgulamakta fayda görmekteyim.

GKRY’nin tüm Ada adına mutabakat zaptı imzalama, anlaşma yapma veya adanın tümü için Kıbrıs Türk Halkı adına bir tasarrufta bulunmaya yetkisi olmadığını; Kıbrıs Türk Halkını KKTC Devleti’nin temsil ettiğini ve onun adına anlaşma yapma yetkisinin de Devletimize ait olduğunu hatırlatmak isterim.

İngiltere, bu anlaşmayla, adayı ve bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kışkırtıcı eylemlerine devam etmesini cesaretlendirecektir.”

1960 ANTLAŞMALARI NEDİR?

Zürih ve Londra Antlaşması, 11 Şubat 1959 tarihinde Birleşik Krallık, Türkiye ve Yunanistan devletleri ile Kıbrıs'taki Rum ve Türk toplumları arasında imzalanan, bağımsız bir devlet olarak Kıbrıs halklarının durumunu belirleyen ve Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasını onaylayan antlaşmadır.

Editör: Habererk Haber Merkezi