Bu noktada ise sağlıklı bir süreç yönetimi için devreye İnsan Kaynakları Yönetimi girer. En basit şekilde örneklendirilecek olursa; piyasa araştırması ve fizibilite çalışması ile firmanın ürün gamını belirlemek, faaliyet için gereken satın alımları yapmak, ortaya çıkan ürün ya da hizmeti pazarlamak ve satmak, gelir ve giderlerin takibi gibi işlemlerin yapılması doğru kişilerin bu görevlere atanması ile sağlanır. Peki insan kaynakları nedir?

Bakırköy'de Konaklama Suit Oteller ve Otel Fiyatları Hakkında Bakırköy'de Konaklama Suit Oteller ve Otel Fiyatları Hakkında

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynaklarını firmalarda ihtiyaç duyulacak personel yapılanmasını tespit etmek ve bu tespit neticesinde işe alımları gerçekleştirme sonrası personelin verimli, mutlu ve uzun süreli şekilde çalışmasını yöneten birim olarak tanımlamak mümkündür. İlk başlarda Personel Yönetimi olarak da adlandırılan insan kaynakları biriminin şirket içerisindeki stratejik rolü değişen ve gelişen çalışma koşulları ile birlikte önem kazanmıştır. İnsan kaynakları, işveren ile çalışanların ilişkilerini düzenlemenin yanı sıra; doğru iş gücünü doğru pozisyonda konumlandırarak  alınabilecek maksimum verimi almayı hedefler. İş gücü planlaması ile başlayan hizmet; seçme ve yerleştirme işlemlerinin yapılarak işe alımın sağlanması, piyasa koşullarına göre ücretlendirme ve yan hakların belirlenmesi, performans yönetimi ve denetimi, çalışan  memnuniyetinin ölçümlenmesi ve takibi ile kariyer planlamalarının yönetilmesi, gibi işveren ve çalışanı yakından ilgilendiren konuları kapsar. Bu noktada İK, bütünleşik İK diye adlandırdığı ve insan kaynakları yönetimi içerisinde yer alan çoğu fonksiyonları kapsayan; işe alım – seçme yerleştirme, bordrolama, SGK/ ve İstihdam (İŞKUR) teşvik danışmanlığı ve Organizasyonel Gelişim alanında hizmetler sunar. Firmalar kendi bünyelerinde bulunan İnsan Kaynakları Yönetimi departmanını; personellerin daha verimli çalışabilmesi adına yapılandırırken, bu tarz ek danışmanlık gerektiren hizmetleri de  İK gibi uzman kadrosu ile alanında söz sahibi firmalardan destek alarak yürütebilirler.

Personel Yönetimi

Personel Yönetimi, İK süreçlerinin ilk aşamasıdır. Personel Yönetimi ile insan kaynakları aynı gibi düşünülse de ikisinin arasında farklılıklar bulunur. Personel Yönetimini insan kaynakları fonksiyonları içerisinde yer alan bir birim olarak düşünmek yanlış olmaz. İnsan Kaynakları Yönetimi insanı merkeze koyan bir anlayış ile çalışırken, personel yönetimi ortaya çıkarılan ürün/hizmet odaklı çalışır. Personel Yönetimi çalışanın işverene maliyeti, sigortası, bordrosu vb. konular ile ilgilenirken; İnsan Kaynakları Yönetimi çalışanı değerlendirilmesi, işlenmesi gereken bir kaynak olarak görür. Gelişen ve değişen çalışma prensipleri ile birlikte İnsan Kaynakları Yönetimi ilerleme gösterir ve karar alma noktalarında aktif rol üstlenir, Personel Yönetimi ise İnsan Kaynakları Yönetimine kıyasla daha sınırlı bir alana sahiptir. Personel yönetiminin organizasyon başarısı ancak doğru stratejinin kurgulanması ile sağlanabilir. Bu noktada ise devreye Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi girer. Piyasa koşullarında; kurum kültürüne uygun, verimli olabilecek ve liyakat sahibi personelleri firma bünyesine dahil etmek ve uzun yıllar potansiyelini açığa çıkarabileceği çalışma ortamını sağlamak ancak doğru insan kaynağı yönetim stratejisinin kurulması ile mümkündür.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Firmalara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi firmaların rekabet ortamında fark yaratabilmeleri için uygulanan metotlar olarak tanımlanabilir. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, farklı sistemlere bölünerek firmaların örgütsel ve finansal yapısına güç kazandırmayı hedefler. İnsan kaynakları noktasında çalışanların aidiyetini güçlendirmek, verimliliğini ve motivasyonunu sağlamak için gerekli prensipleri belirler. Firmanın örgütsel yapısında daha verimli çalışmanın sağlanması ile yüksek kalitede iş performansı, müşteri memnuniyeti ve sürekli işbirliği sağlanır. Bu basamaklar günümüz popüler terimlerinden sürdürülebilirliğin temellerini oluşturan yapılardır. Bu yapılar tamamlanması ile finansal açıdan daha yüksek satış, daha fazla kar ve sonucunda da büyüyen pazar payı ile firmaya artı değer katılmış olur. Stratejik İK Yönetimi ile; kurum içinde üretkenliği arttırmak, liyakat sahibi çalışanları daha da geliştirerek kariyer planlarını kurum içinde gerçekleştirebileceği farklı imkanlar sağlayarak elde tutmak mümkündür. Gelecekteki iş stratejilerini doğru iş gücü ile planlamak ve planlanan bu stratejileri hayata geçirmek şirketlerin başarısı için oldukça önemlidir.Siz de şirketinizin kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerine ulaşmak için, en düşük maliyetli olabilecek planlamalar ile insan kaynakları alanında, uzman ve kapsamlı danışmanlık hizmetlerine İK desteği ile ulaşabilirsiniz.

Editör: TE Bilişim