Irak'ın kendi izni olmadan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nden petrol ithal ettiği iddiasıyla Türkiye aleyhine açtığı davayı kazandığını iddia edildi.

İddiayı Reuters gündeme taşıdı. Reuters, Irak’ta merkezi hükümetin, Türkiye aleyhine Paris’teki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde açtığı davayı kazanmasının ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bölgesinden Türkiye’ye petrol ihracatını durdurduğunu iddia etti.

Reuters’ın bir Irak petrol yetkilisine dayandırdığı haberde, Türkiye'nin tahkim kararına saygı duyacağını Irak’a bildirdiği aktarıldı.

Haberdeki belgeye göre ise, Türk yetkililer, Ceyhan’daki Iraklı personeli, Irak hükümetinin onayı olmadan Kürt petrolünün limandan yüklenmesine izin verilmeyeceği yönünde bilgilendirdi.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin daha sonra Ceyhan’a giden boru hattından Irak ham petrolünün pompalanmasını durdurduğuna yer verildi.

IKBY, 2007 tarihli gaz ve petrol yasası kapsamında birçok uluslararası petrol şirketinin yanı sıra Türkiye ile de anlaşma yapmış, Adana’daki Ceyhan limanı üzerinden IKBY’nin ham petrol ihraç edebilmesi için özel olarak inşa edilen boru hattı 2014 yılında devreye girmişti.

2022 yılı Şubat ayında Irak Federal Yüksek Mahkemesi, IKBY’nin 2007 yılında çıkardığı gaz ve petrol yasanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Editör: Yadigar Hanım