İstanbul Tabip Odası (İTO) kentte kızamık vakalarında büyük artış gözlendiğini belirterek, hayatını kaybeden çocuklar olduğunu açıkladı.

İTO, son günlerde endişe verici boyutta artış gözlenen kızamık salgınına dikkat çekmek için  basın toplantısı düzenledi. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolundan Dr. Özgen Güngör, İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Esin Tuncay ve Dr. H. Ayşen Yavru’nun gerçekleştirdiği toplantıda, geçtiğimiz aylarda kızamıktan dolayı ölen çocuklara vurgu yapıldı.

KIZAMIK KLİNİKLERİ AÇILIYOR

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda Bahçelievler’de, mayıs ayında Çin’den İstanbul’a gelen Uygur Türkü 4 yaşındaki bir çocuğun kızamıktan öldüğü, bu ve  benzeri vakaların artması ve hastanelerdeki cil başvuruların artması üzerine Bahçeşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başta olmak üzere bazı hastanelerde kızamık kliniklerinin açılmaya başlandığı bildirildi.

Kızamıktan korunmanın yollarının anlatıldığı toplantıda, ailelerden kayıtlı oldukları aile sağlığı merkezi ya da göçmen sağlığı merkezine gidip çocuklarına kızamık aşısı yaptırmalarını isteyen Ercan, "Çocuklara 9 aylık, 12 aylık ve 4 yaşında iken mutlaka kızamık aşısı yaptırılması gerekir" dedi.

DSÖ'nün Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa Bölgesinin Kızamık Eliminasyon (virüsün dolaşımının durdurulması) hedefini önce 2010, o hedef tutmayınca 2015’i belirlemesine rağmen  bu hedefe hala ulaşılamadığını kaydeden Ercan, "“Nisan 2022- Mart 2023 tarihleri arasında Avrupa’daki kızamık olgu sayılarına göre Rusya ve Tacikistan’dan sonra 457 olguyla Türkiye geliyor. Bu sayının 343’ü ise 2023’ün ocak ve şubat aylarına ait. Sahada çalışan meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilerden mattan itibaren yeni hastaların olduğunu biliyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığının verilerin paylaşımında Covid 19 pandemisindeki şeffaf olmayan tutumunu devam ettirmesi sebebiyle rakamlara ulaşamıyoruz.” diye konuştu.

"MEVZUATTA BOŞLUK  VAR"

Sağlık Bakanlığının salgın durumlarındagüven inşa etmesi, salgını erken duyurması ve şeffaf olması gerekinken bundan uzak olduğunu ifade eden Ercan, kızamık virüsünün durdurulabilmesi için toplumun yüzde 92-95’inin aşılanması gerektiğini, ancak, bakanlığın DSÖ'ye bildirdiği 2021 verilerine göre, İstanbul dâhil birçok ilde bu orana ulaşılamadığını söyledi.

Toplantıda, İTO'nin Sağlık Bakanlığına yönelttiği sorular da gündeme geldi. İşte İTO'nun Sağlık Bakanlığı'na yönelttiği sorular:

İstanbul’da ve diğer illerde kaç kızamık vakası var?

Bu hastalık nedeniyle hastanede yatan hasta sayısı kaç, kaç kişi yaşamını kaybetti?

Kızamık vakalarının görüldüğü illerin hangi ilçelerinde kümelenme oldu? Epidemiyolojik haritalama yapılıyor mu?

Vakaların yaş grubu, aşılı olup olmadıkları, aşılıysalar kaç doz aşılı oldukları bilgisine sahip misiniz?

Bu vakaların kaçı yerli kaçı yurtdışı ( importe ) kaynaklı?

İstanbul’daki kayıt dışı nüfusun oranı nedir ve bu insanlarda bağışıklama ve sürveyans çalışmaları ne şekilde yapılıyor. Bu konuda sahada ne gibi aksaklıklar yaşanıyor?

Kızamık salgının daha fazla büyümemesi için aşılama oranında artış sağlamak için bağışıklama programında değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz?

Aşı reddi ve aşı kararsızlığıyla ilgili toplumun güvenini artırmaya yönelik ne gibi adımlar atmayı düşünüyor musunuz?

Aşı karşıtlığı yapan bilim dışı çevrelere karşı yürüttüğünüz bir çalışma var mı?

Aşı reddinin önüne geçmek adına Türk Tabipleri Birliği’nin önerdiği Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile ilgili yasa teklifini gündeminize almayı düşünüyor musunuz?

Editör: Yadigar Hanım