Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulamasına son verildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde yeni bir toprak kayması meydana geldi Erzincan'ın İliç ilçesinde yeni bir toprak kayması meydana geldi

1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2025'e kadar Çevre Kanunu uyarınca tahsil edilen geri kazanım katılım paylarının yüzde 25'i tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar Türkiye Çevre Ajansı hesabına aktarılacak. Aktarılacak tutarlar karşılığında bakanlık bütçesinde gerekli ödenek öngörülecek.

İYİ Partili Feridun Bahşi, görüşmelerde söz aldı

Görüşmelerde söz alan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığını ancak Türkiye'nin Çin'den kredi beklentisi olduğu için bu duruma sessiz kaldığını iddia etti. Türk vatandaşı da olan bazı Uygur Türklerinin ailelerinden haber alamadığını anlatan Bahşi, 5,5 milyon Suriyeli sığınmacıya her türlü imkanı sağlanırken Türk vatandaşı Uygur Türklerine reva görülen uygulamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Editör: TE Bilişim