Çoğu diğer türler gibi, insanlarda da cinsiyet oranı yaklaşık olarak bire birdir. Bilim dünyasında tartışma konusu olmasına rağmen, yaygın görüşe göre doğumdaki cinsiyet oranının 100 kız 107 erkek olduğu kabul edilir.[2] Tüm dünya nüfusu içinde 100 kadına 101 erkek düşer.[3] Kullanılan tanıma bağlı olarak, canlı doğumdaki interseks (interseksüel) oranı %0,1 ve %1,7 arasındadır.

X kromozomu, iki eşey kromozomundan biridir.

Bütün insanlarda birisi mutlaka bulunurken, kadınlarda "46, XX"; erkeklerde "46, XY" normal karyotip olarak bilinir.

Eşey kromozomları insanlarda bulunan 23 homolog çiftin biridir. X kromozomu, 153 milyondan fazla baz taşır. Kadın hücrelerindeki toplam DNA'nın yaklaşık %5'ini, erkek hücrelerindeki toplam DNA'nın %2,5'ini içerir. Her insan normalde eşey kromozomlarından ikisini bulundurur. Kadınlar X kromozomuyla birlikte X'ten bir tane daha taşırlarken (46, XX), erkekler, X'in yanında Y kromozomunu (46, XY) bulundururlar.Erkekten gelen kromozomun cinsiyet üzerinde belirleyici etken olup döllenme olayı sonucu %50 erkek(XY) %50 dişi(XX) birey meydana gelme olasılığı erkek ve dişi birey sayıları arasındaki yakınlığı sağlar.

Evrim Ağacı

Editör: Bumin Kağan Muti