Danıştay, Cumhurbaşkanlığı'nın İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin son kararını söyledi.

Türkiye, “İstanbul Sözleşmesi” adıyla anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden 20 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle iptal etmişti.

Karar pek çok kentte protesto edilmiş; İstanbul Sözleşmesi’nin kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte, kadınları korumakta çok önemli olduğunu vurgulayan kadın ve insan hakları örgütleri duruma çok sert itiraz etmişti.

Ardından kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle çok sayıda dava açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetti; kararın iptal istemiyle açılan davaları duruşmalı olarak gördü.

Danıştay Savcısı, kararın iptali yönünde görüş bildirdi. Danıştay 10. Dairesi, görülen dört duruşmada tarafların ve Danıştay savcısının görüşlerini aldı ve ardından Temmuz 2022’de kararını açıkladı.

Danıştay hukuka uygun kararı verdi

Danıştay, Cumhurbaşkanlığı kararını hukuka uygun buldu ve davanın reddine karar verdi.
Bunun üzerine davacılar kararı temyiz etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşınan dosyada son karar verildi ve temyiz itirazlarının reddine karar verildi. Böylece, Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen ayrılmış oldu.

İlk Türkiye imzalamıştı

11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye’ydi.

Editör: Bumin Kağan Muti