Karadeniz’de yetişen kalkan balığında keşfedilen yeni bir parazit türü ile ilgili uzmanlar açıklama yaptı.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Karadeniz’de yaşayan bütün balıklarda parazitel hastalıklar üzerine araştırmalar yürüttüklerini ve kalkan balığı üzerinde yaptıkları bir yıllık çalışmalar neticesinde bilim dünyasına iki yeni parazit keşfettiklerini söyledi. Sinop, Ordu, Kocaeli ve Kırım’da 5 farklı bilim insanının yürüttüğü çalışmada, kalkan balığının safra kesesinde biri daha önce dünyada hiç rastlanmayan, diğeri ise yalnızca Atlantik Okyanusu’nun kuzey Norveç kıyılarında yakalanan mezgit balıklarında görülen iki yeni parazitin keşfini anlatan Prof. Dr. Özer, “Son gerçekleştirdiğimiz çalışma kalkan balıkları üzerineydi. Bu çalışmada daha önce dünyada tespit edilmeyen bir parazitin varlığını ortaya koymuş olduk. Bunu hem morfolojik olarak hem de genetik olarak gerçekleştirdik. Kalkan balıkları ekonomik ve ticari değeri yüksek olan balıklar. Tespit ettiğimiz parazit ise dünyada oldukça yaygın, yaklaşık 2 bin 600 türle temsil edilen, ülkemizde de yaklaşık 30 civarında türle tespit edilen patojen türleri bünyesinde barındıran önemli bir grup” dedi.

Özer, tespit ettikleri parazitin adını ‘ceratomyxa scophthalmi’ koyduklarını ve bilim dünyasına kaydettiklerini ifade etti. 

İkinci keşfettikleri parazitin daha önce farklı bir balıkta rastlandığını ancak kalkan balığında ilk kez görüldüğünü dile getiren Özer, “Yine bu araştırmamızda aynı balık örneklerinde Norveç kuzeyinde Atlantik Okyanusu’nda yaşayan mezgit balıklarında tespit etmiş olduğumuz bir paraziti ilk defa hem Karadeniz’de hem de kalkan balıklarında tespit etmiş olduk. Bilim dünyası için bir yeni tür, bir diğeri de gerek konak ve lokasyon açısından bir başka türün kaydını gerçekleştirmiş olduk” ifadelerini kullandı. 

Çalışmayı; Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri öğretim üyeleri Doç. Dr. Cem Tolga Gürkanlı ve Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Araştırma Görevlisi Dr. Sevilay Okkay ve Kırım’dan Dr. Violetta Yurakhno ile birlikte yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Özer, çalıştıkları kurumların kendilerine bu çalışmalarında sağladıkları imkanlar için teşekkür etti. 

Parazitin insan sağlığına ‘çiğ tüketilmediği takdirde’ bir sorun oluşturmayacağı vurgulandı.

Editör: Yadigar Hanım