11 Temmuz 2023 tarihinde A Haber canlı yayınında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız çocuklarının okullaşma oranını artırmak için kız okulları açma düşüncesini ifade etmişti.. Bakan Tekin, bazı ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" gerekçesiyle kız çocuklarını okula göndermediğini belirtti. Bakanın bu açıklaması farklı kesimlerden tepki çekmiştir.

Türkiye'de yapılan araştırmalar, kız çocuklarının okullaşma sürecinde bölgeden bölgeye değişen çok farklı sorunlarla karşılaşıldığını ortaya koymaktadır. Bu sorunlar arasında yoksulluk, erken evlilik, aile içi şiddet, taşımalı eğitim, fiziki koşullar ve meslek seçimi gibi faktörler bulunmaktadır. Özellikle karma eğitime karşı olan muhafazakar ailelerin sayısı oldukça azdır ve bu ailelerin ikna edilebileceği düşünülmektedir.

Bu çeşitli sorunlar nedeniyle kız çocuklarının okullaşmasını artırmak için özel önlemler alınması gerekmektedir. Eğitim politikalarının yanı sıra toplumun farklı kesimlerini de kapsayan sosyal ve ekonomik önlemlerle bu sorunların üstesinden gelinmesi hedeflenmelidir. Eğitim kurumlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi, eğitim için ulaşım kolaylıklarının sağlanması ve ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları gibi adımlar, kız çocuklarının okullaşma oranının artırılmasında etkili olabilir.

Karma eğitim, dünyada ve Türkiye'de çeşitli tartışmalara yol açan, erkek ve kız öğrencilerin aynı sınıf veya okulda eğitim gördüğü bir sistemdir. Bu sistemin avantajları ve dezavantajları üzerine görüş ayrılıkları mevcuttur. Bazıları karma eğitimin toplumsal cinsiyet eşitliğini, sosyal uyumu ve akademik başarıyı artırdığını savunurken, bazıları ise karma eğitimin ahlaki değerleri, kültürel farklılıkları ve bireysel gelişimi olumsuz etkilediğini iddia etmektedir.

Türkiye'de karma eğitim, 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yasal olarak başlamıştır. Ancak uygulamada bazı bölgelerde tek cinsiyetli eğitime devam edilmiştir. 1997 yılında zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla karma eğitim daha da yaygınlaşmıştır. 2012 yılında ise 4+4+4 sistemi ile zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmış ve ortaokul seviyesinde tek cinsiyetli eğitime imkan tanınmıştır.

Editör: Habererk Haber Merkezi