Kart sahibi kartı çalındıktan veya kaybolduktan sonra 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zarardan sınırlı miktarda sorumludur.

12 saniyede 25 milyon dolarlık para çaldılar 12 saniyede 25 milyon dolarlık para çaldılar

5464 sayılı kanun uyarınca kart bilgilerinin (şifre, kod vb.) kaybolması ya da çalınması durumunda kart sahibi, bildirim yaptığı takdirde, 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zarardan 150,00-TL ile sınırlı olmak üzere sorumludur.

Kartın  belirtilen bilgilerinin kaybolması veya çalınması halinde kart hamili, yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz. Kart çıkaran kuruluş, yapılacak talep ve ilgili sigorta prim bedelinin ödenmesi koşulu ile kart hamilinin birinci fıkrada belirtilen yüzelli Yeni Türk Lirası tutarındaki sorumluluğunun sigortalanmasını sağlamakla yükümlüdür. Kartların sigortalanması ve sorumluluğun paylaşılmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kartın haksız kullanımı

Banka kartı veya kredi kartını kaybettiği ya da çaldırdığı yolunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kartı bizzat kullanan veya başkasına kullandıran kart hamilleri ile bunları bilerek kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Editör: Habererk Com