4 Aralık 2011 tarihinde yapılan nüfus sayımında 286 bin 257 olarak belirlenen ülke nüfusu, 2021 sonu projeksiyonuna göre, 382 bin 836 olarak hesaplandı.

ERKEK NÜFUS DAHA FAZLA

1996’ta yapılan nüfus sayımına göre, cinsiyet dağılımları yüzde 52,8 erkek, yüzde 47,2 kadın iken, 2006’da yapılan nüfus sayımında yüzde 54 erkek, yüzde 46 kadın olarak değişti.

Bültene göre, 2011’de gerçekleşen sayımda ise bu oranın, yüzde 52,6 erkek, yüzde 47,4 ise kadın olduğu görüldü.

2021 projeksiyonda ise nüfusun erkek oranı yüzde 54,4, kadın oranı yüzde 45,6 olarak hesaplandı.

DOĞUM SAYISI ARTIYOR, DOĞURGANLIK AZALIYOR

KKTC’de yıllar içinde doğum sayıları artmasına rağmen, nüfus yapısından kaynaklı olarak Kaba Doğum Hızı ve Toplam Doğurganlık Oranı göstergelerinde düşüş olduğu görüldü.

1977 kayıtlarına göre, İstatistik yıllıklarında toplam doğum sayısı 2 bin 923 iken, 2021 için bu sayı 3 bin 614 olarak tespit edildi.

1977 ile 2021 doğum sayılarına bakıldığı zaman yüzde 23,6’lık bir artış olduğu görüldü. 1977’de (binde) 20,20 olarak hesaplanan kaba doğum hızı, 2021’de (binde) 9,34 olarak hesaplandı.

Doğurganlık oranının, 1977’den 1997’ye kadar inişli-çıkışlı bir değişim göstererek azaldığı, 1998’den itibaren ise doğurganlık yenilenme düzeyi olan 2,00’ın altında değerler ile seyrettiği görüldü.

Ölüm istatistiklerine bakıldığı zaman da ilk yıllara ait (1977-1981 arası) verilerde yıllık 300'ün altında ölüm kaydı olmasına rağmen, o yıllarda hesaplanan Kaba Ölüm Hızlarının binde 10 civarlarında olduğu belirlendi.

Ölüm sayısının 1693 olduğu 2021’de ise Kaba Ölüm Hızı (binde) 44 olarak hesaplandı.

Editör: Habererk Haber Merkezi