Konya’da AKP’li Selçuklu Belediyesi’nin işletmelerin vergilendirilmesine yönelik ayrımcılığı Sayıştay raporlarına yansıdı. Raporlar, Selçuklu Belediyesi’nin birçok işletmeden tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapmadığını ortaya çıkardı. 

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre, Selçuklu Belediyesi’ne ilişkin 2021 yılını kapsayan Sayıştay raporunda 60 adet bilardo salonunun 26’sından, 12 adet içkili ve canlı müzik faaliyeti yürüten yer ile 2021 yılında faaliyete başlayan 8 işyerinin 6’sından tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmadı. 

Aynı durum 2020 yılını kapsayan Sayıştay raporlarına da yansımıştı. Raporda belediyeye ait taşınmazların kiralanmasına ilişkin usulsüzlüklere de üç farklı başlıkta yer verildi. Raporda taşınmazların mevzuata aykırı şekilde kiralanması, bazı taşınmazların yer ücreti adı altında mevzuata aykırı olarak kiraya verilmesi ve kurum taşınmazlarının mevzuat hükümlerine aykırı olarak tahsis edilmesi yer aldı. 

İHALE YENİLENMEDEN SÖZLEŞME YAPILDI

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Devlet İhale Kanunu’na göre ihale ile kiraya verilen taşınmaz mallardan; kira süresi 10 yılı aşan taşınmazlarının olduğu ancak süre sonunda yeniden ihale düzenlemeden encümen kararı ile süre uzatımı yoluyla aynı kişilere kiraya verildiği görülmüştür. 

Yapılan incelemede, kiraya verilen 85 adet taşınmazın; ihale süresinin 10 yılı aştığı, sözü edilen taşınmazlardan bazılarının daha önce kiraya verilen yerlerden olduğu, süre sonunda ihale yapılmaksızın encümen kararıyla tüketici fiyat endeksi (TÜFE) üzerinden kira artışı yapılarak sözleşmelerinin uzatıldığı tespit edilmiştir. 

Ancak, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği kiraya verilen taşınmazların tekrar ihale yapılarak kiraya verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Diğer yandan, konunun 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda ‘Kira Süresi 10 Yılı Aşan Taşınmazların İhale Edilmeksizin Mevcut Sözleşme Süresinin Uzatılması’ başlığı ile yer almasına karşın belediye tarafından gereğinin tam olarak yerine getirilmediği görülmüştür.” 

Editör: Yadigar Hanım