KOSAB Kamulaştırma Mağdurları’nın Kiracılarına Pres! Mallar Şafak Operasyonuyla Yağmalandı!
Kestel Organize Sanayi Bölgesi yöneticilerinin, valilik kanalı ile yaptığı kamulaştırmayla mağdur üstünde 7 dükkan ile 4 arsanın oluğu iş yerlerinin piyasa değeriyle 94 milyona kadar vardığı Kestel Devlet Hastanesi’nin ilçe ana girişinde KOSAB sınırları içindeki bölgeye, mevcut iş yerlerinin bilgisi yerine ada ve parsel numaraları üzerinden “Ticaret ve Sanayi Bakanlığının KOSAB Yazısını Sorgulamadığı İçin Pandemide Kerhen Onayladığı Yazıya İstinaden” toplamda 11 milyon değer biçilerek “Bursa Valiliği Yatırım İzleme” biriminin kanalıyla “Acil Kamulaştırma” yapıldı. MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet ve Gelecek Parti Bursa Milletvekilleri konuya duyarlı davranarak ilgi gösterdi. Kamulaştırmada ki; bir ayrıntı ise gözden kaçmadı. 01/10/2020 den itibaren Bursa Valiliği tarafından 01-12-2020 ye kadar olan zaman diliminde Genel Kurul Toplantıları pandemi sürecinde yasaklandığı halde, KOSAB tarafından 06/10/2020 de düzenlenen evrak ise mağdur esnafın mücadelesinde haklılık payı doğurdu.

WhatsApp Image 2024-02-04 at 11.01.47 (1)

İşte o yangından mal kaçırırçışcasına olan kamulaştırmada hafta sonunun ilk gecesi kiracılara yapılan baskılar nedeniyle birkaç gün önce yapılan tahliye sonrası gece 03,00 de binalara girilerek kapılar ve pencereler söküldü. Mahkeme sürecinin devam ettiği günlerde demirbaşların yağma edilirmişcisine yapılan söküm işlemleri mağdur esnafı daha da üzdü!

Bir oldu bitti ile karşı karşıya kaldığı anlaşılan KOSAB Mağdurları’nın kamulaştırılmasında bazı sorular hala güncelliğini koruyor.

WhatsApp Image 2024-02-04 at 11.01.45

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın E-54219661-752.01.01-2306207/16 sayılı 18.02.2021 tarihli ve kamu yararı kararı ve onay işleri konulu kararı ile BAKANLIK OLUR’u verilen Kestel Organize Sanayi Bölgesi-(KOSAB -BURSA) lehine, Kestel Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetlerine devam edebilmesi şeklinde alınan kamu yararının içeriği nedir? Kamulaştırılan taşınmazlar boş arsa olarak mı KOSAB tarafından bildirilmiştir? Kamu yararı kararı verilirken, arsaların üzerinde kat mülkiyetli dükkanlar, KOSAB tarafından bakanlığınıza bildirilmiş midir? Zira bu dükkanlar 1. Nolu Kestel Sanayi Bölgesi Sınırları içerisinde iken, ruhsatlı şekilde 2004 yılında KOSAB’a üye olarak geçiş yapmamış mıdır? Organize sanayi bölgesi sınırları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırılmasındaki yarar nedir?

WhatsApp Image 2024-02-04 at 11.01.46

Kamaulaştırılan taşınmazlarda KOSAB faaliyetlerine devam edebilmesi için neler yapılacaktır?

KOSAB 06.10.2020 tarihinde pandemi yasaklarına rağmen olağan genel kurul toplantısını nasıl gerçekleştirmiştir? Bu toplantıda, toplantı ve karar yeter sayısına ulaşılmış mıdır? Genel kurulda genel bir ibare ile KOSAB’ın faaliyetlerine devam edebilmesi için Bursa ili, Kestel ilçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 572 ada, 2,3,5 ve 6 parselden oluşan toplam 2.646,89 m2 taşınmazın kamulaştırılması son çare midir?

Kamulaştırma için kaç dava açılmıştır? Kamulaştırmanın iptali için dava açılmış mıdır? Bu dava sonuçlanmadan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları sonuçlandırılmış mıdır?
Kamulaştırılan taşınmazların hak sahiplerine mağduriyetin giderilmesi ve işletme faaliyetlerine devam edebilmesi için başkaca taşınmazlar trampa ve takas olarak önerilmiş midir? Sanayi ve işletme faaliyetlini korumaya yönelik hangi tedbirler alınmıştır?

Torununun torununu gören 99 yaşındaki Çınar! Torununun torununu gören 99 yaşındaki Çınar!

Kamulaştırma bedel tespitleri hangi esaslara göre belirlenmiştir?

WhatsApp Image 2024-02-04 at 11.01.46 (1)

Editör: Habererk Com