Osmanlı Devleti'ne neden Türkiye deniliyordu?

Cumhuriyet'in ilanından önce de pek çok kaynakta görebileceğimiz üzere Osmanlı Devleti'nden çoğu zaman Türkiye olarak bahsedilmiştir. Bunun sebebi nedir?

Osmanlı Devleti'ne neden Türkiye deniliyordu?

1923'ten önce de sadece Osmanlı olmamakla birlikte Türkün bulunduğu her yere Türkiye denmekteydi. 

Tarihte Türk ismini ilk kez kullanan devlet Göktürk Devleti olup saha sonraki devletlerin çoğu bu ismi kullanmış olsalar da yabancılar bu devletlere 'Türkiye' demişti.

Anadolu'da ilk kez 'Türkiye' adı ile anılması 12. yüzyıla denk gelmiştir. İtalyanlar 'Turchia' şeklinde söylemeye başlamışlardır. 

1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra artık Anadolu'ya 'Türkiye' denilmeye başlanmıştır.

Örnek verecek olursak, meşhur gezgin Marco Polo, seyehatnamesinde Anadolu toprakları için şöyle der:

''Artık buralara Doğu Roma ülkesi demek imkansız. Dağ, taş Türk ile doludur. Her yerde Türkçe konuşulmaktadır. Sanırırım artık buraya Türkiye denmesi daha doğru olacaktır''

Lozan Antlaşması'nın ilk sayfası...

Padişahlardan ''Türkiye'nin Sultanı'' olarak bahsedilirdi

İmparatorluk döneminde devletin resmî adında hiçbir zaman “Osmanlı” sözü yeralmamıştır; resmî isim “Devlet-i Aliyye” yani “Büyük Devlet”tir. İngiltere’nin resmî adı birkaç asırdan buyana nasıl “United Kingdom” yani “Birleşik Krallık” ise, Osmanlı Devleti de hep “Devlet-i Aliyye” olarak kayıtlara geçmiştir.

 Babıâlî’nin yahut sarayın Türkçe resmî yazışmalarında devletin ismi böyle geçmektedir, başta İran olmak üzere Müslüman doğu memleketlerine gönderilen diplomatik metinlerde de “Devlet-i Aliyye” ifadesi kullanılır ama Osmanlı İmparatorluğu’nun batı dünyası ile yaptığı anlaşmalarda hep “Türkiye” vardır. Son dönemde diplomatik dilin Fransızca olmasından dolayı da, Osmanlı Devleti “La Turquie” diye yazılır; padişahlardan “Türkiye’nin Sultanı” şeklinde bahsedilir.

YORUM EKLE