Laborant ve veteriner sağlık mezunlarının açıklaması şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanım: Bizler Önlisans Laborant Veteriner Sağlık Bölümü Mezunu binlerce Veteriner Teknikeri genç olarak mesleğimiz hakkında bir takım iyileştirilmeler ve yetkilerimizin arttırılmasını istemek üzere Cimer hizmeti üzerinden sizlere yazıyoruz. 

Laborant ve Veteriner Sağlık Mezunlarının istekleri şu şekildedir:

Sağlık Teknikeri yerine, Veteriner Sağlık Teknikeri Ünvanının verilmesi

Tarsim Kaydını Teknikerlerin yapması.

İlaç Takip Sistemi (İTS) yetkisinin Veteriner Teknikerlerinede verilmesi.

Hayvan sağlık kabininin içerisin de İlaç satabilme yetkisinin verilmesi ve Veteriner Hekime bağlı olmadan Suni Tohumlama

Aşılama yapan Veteriner Teknisyen/Teknikere imza ve kaşe yetkisi verilmesi,

Kpss Alımlarının Arttırılmas,

Çiftlik kurmak isteyen Veteriner Teknisyen/Tekniker meslektaşlarımıza nakit hibe desteğinin verilmesi.

Asgari ücretin üstünde Taban Maaş belirlenmesini istiyoruz. Sonuçta Veteriner Hekim ve Veteriner

Teknisyen/Teknikerlerde Doktor/Hemşire ilişkisi bulunmaktadır. Bunu göz önünde bulundurmanızı istiyoruz.

Tüm bu taleblerimizin sebebi kötü şartlar ve koşullar altında çalışmaktayız. İşimiz tamamen iş veren insiyatifi altında olduğundan dolayı maddi ve manevi özgürlüğümüz kısıtlanmaktadır. Yetki ve haklarımızın iyileştirilmesi ile hayvancılığa ve hayvan sağlığına daha çok katkı sağlayacağız. Bir çok iş Klinik ve Çiftlikte tecrübeli meslektaşlarımız asgari ücret ile çalışmaya mahkum bırakılmaktadır. Bizler bu haklar sayesinde kendi işimizi kurabilir veyi bir şekilde istihdam sağlayabiliriz. 400 bine yakın Veteriner Teknisyen/Tekniker bulunmaktadır. Aileleri ile birlikte bu sayı 1 milyonu açmaktadır. Sayımız azımsanmayacak  kadar çoktur.

Bizler inanıyoruz ki siz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın binlerce Veteriner Teknikerlerin bu çaresizliğine çare, umutsuzluğumuza umut olacağına inanıyoruz. Bizleri unutmayanı bizde unutmayacağız. Tarafıma bilgi verilmesi ve dönüş yapılması, taleplerimizin dikkate alınarak yerine getirilmesini arz ederiz.

Editör: Ali Özyiğit