Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda yaptığı değişiklikle öğrenci sayısını artırdı. Karar veliler arasında tepkiyle karşılandı.

MEB'in yayınladığı yönetmelikle, özel okullarda sınıf mevcutları sınırı değişti. Yeni yönetmelikle fen ve sosyal bilimler liselerinde 26, mesleki ve teknik liselerde 24 olan üst sınır 30’a çıkartıldı. Yönetmelikle, özel mesleki ve teknik liselerde kapasite yüzde 25, özel fen ve sosyal bilimler liselerinde yüzde 13.3 arttırılmış oldu.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik şöyle:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz.” 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

2012 yılında çıkarılan yönetmeliğin 48. maddesinde ise "(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, ilköğretimde 30, fen ve sosyal bilimler liselerinde 26, meslekî ve teknik liselerde 24, diğer ortaöğretim kurumlarında 30 dan fazla olamaz" deniliyordu.

Editör: Yadigar Hanım