Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında erken emeklilikten ek personel alımına, ek ödemelerin artırılmasından ikramiyeye kadar pek çok talep hakkında karar verilecek.

Sendikaların toplu sözleşme masasına taşıdığı tekliflerden bazıları şöyle:

SAĞLIK

• 14 Mart Tıp Bayramı'nda ikramiye verilsin. Nöbet ücretleri ortalama 3 kata kadar artırılsın.

• Tüm sağlık çalışanları icap nöbet ücretinden yararlansın.

• Taban ödeme emekliliğe yansıtılsın.

• Sabit ek ödemelerde artış yapılsın.

• Sosyal hizmet tazminatı artırılsın.

• Sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödensin.

• Üniversite hastanelerinde görevli personele kurumlar arası yer değişikliği hakkı verilsin.

• Koruyucu giyim-donanım malzemesi yardımı verilsin.

• Tüm çalışanlara toplu taşımada indirim yapılsın.

EĞİTİM

• Özel hizmet tazminat oranları artırılsın.

• Öğretim yılına hazırlık ödeneği 13 bin 414 liraya çıksın.

• Öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı oranları 50 puan (2 bin 421 lira) artırılsın.

• Ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamı 140'dan 230'a yükseltilsin.

• Öğretmen kadrolarında bulunanların her 360 günlük çalışmaları için 72 gün fiili hizmet süresi zammı uygulansın.

• Üniversite akademik personeline ödenen üniversite ödeneği oranlarında 100 puan artış yapılsın.

• Üniversitelerde teknik hizmetler sınıfındaki personele ayni giyim yardımı yapılsın.

• Üniversitelerde ek ders ücreti yüzde 40 artırılsın.

• Kurs merkezlerinde görevli memur ve hizmetli personele artırımlı fazla çalışma ücreti ödensin.

• Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenlere, yüzde 10-90 arasında ilave tazminat ödensin.

ENERJİ

• Enerji Bakanlığı, TEDAŞ, Maden-Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Patent ve Marka Kurumu, EPDK, Türkiye Uzay Ajansı, Sümer Holding, Nükleer Düzenleme Kurumu, Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü personeline ek ödeme yapılsın.

• ETİ Maden çalışanlarına en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 70'i oranında ihracat primi ödensin.

• Ayni veya nakdi olarak koruyucu giyim malzemesi verilsin.

• Görevlerini araç veya iş makinesi kullanarak yerine getirenlere 4000 gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımıyla bulunacak tutarda ilave ücret verilsin.

• Araçlara kullanım amaçlarına ilişkin ayrım yapılmaksızın kasko sigortası yapılsın.

• Bu hizmet kolundaki kurum ve kuruluşlarda çalışanların çocukları ücretsiz okul servisinden yararlandırılsın.

DİYANET

• Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 633 sayılı Kanun'un 10/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin eşinin özel sektörde çalışması hali dahil olmak üzere aile birliği mazereti sebebiyle atanma hakkı verilsin.

• Yaz Kur'an kurslarında görev yapan din personelinin ek ders görevi haftalık 20 saat olarak uygulansın.

• Murakıplara dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödensin. Kadro unvanı müftülük müfettişi veya denetmeni olarak değiştirilsin.

• Din görevlilerinin giyecek yardımı artırılsın. Diyanet'te görev yapanlara Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde görev yapanlara Vakıflar Haftası'nda ikramiye verilsin.

BÜRO

• Koruyucu giyim ve gıda yardımı verilsin.

• Fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve hemşirelerin özel hizmet tazminat oranlarına 50 puan ilave edilsin.

• Gençlik ve Spor Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında görev yapan personelin üniversitede öğrenim gören çocukları yurtlardan yüzde 50 indirimli faydalandırılsın.

• 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin fazla çalışma ücreti artırılsın.

• Gümrük muhafaza memurlarının fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınması için çalışma yapılsın.

• Hizmet kolu kapsamındaki kamu görevlilerine kendi aylıkları tutarında yılda 2 ikramiye verilsin.

BELEDİYE

• Afet olan yerlerde çalışanlara afet tazminatı ödensin.

• Araç kullananlara ilave ücret verilsin. Yeşil pasaport imkanı genişletilsin.

• Zabıta personeli fiili hizmet zammından yararlandırılsın.

• Mühendis ve mimarların özlük ve mali hakları iyileştirilsin.

• Zabıta ve itfaiye personeline aylık maktu fazla çalışma ücreti 3 kat artırımlı ödensin.

TARIM VE HAYVANCILIK

• Doğa Koruma ve Milli Parklar, TİGEM, TMO, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personeline üretimi teşvik primi ödensin.

• Zoonoz hastalıkları, zirai mücadele, zirai karantina, laboratuvar ortamında çalışan kimyasal maddelerle etkileşim içinde olanlar, gıda denetimi ve kontrolünü yapan personel, av-yaban hayatıyla ilgili işlerde doğaya açık alanlarda çalışanlar ve orman koruma, sınırlandırma, kaçakçılık ve orman yangınlarıyla mücadele, orman zararlılarıyla mücadele işlerinde çalışanlar ile benzeri görevlerde çalışanlar yılda 60 gün fiili hizmet süresi zammından faydalandırılsın.

• Tehlikeli ve çok tehlikeli iş sınıfında kabul edilen işlerde çalışan ve fiili hizmet süresi zammından faydalanmayan personele her yıl için 5.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda yıpranma tazminatı verilsin.

• Sözleşmeli personele harcırah ödensin.

• Eksper unvanında çalışan personel ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda yer alan Orman Muhafaza Memurları, Teknik Hizmetler Sınıfı'nda değerlendirilsin.

BAYINDIR, İNŞAAT, KÖY HİZMETLERİ

• Deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, kimyasal, biyolojik, radyolojik, ve nükleer kazalar gibi afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerini yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görev yapan personelin, görevlerini ifa ederken maruz kaldıkları risk ve tehlikeler nedeniyle prim ödeme gün sayılarına her 360 gün için 90 gün fiili hizmet süresi zammı olarak eklensin.

• Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele, aylık 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda AFAD tazminatı ödensin.

• Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda araç kullananlara ilave ücret verilsin.

• Tapu müdürlüklerindeki çalışanların ek ödemeleri artırılsın. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yapılsın.

HABERLEŞME VE İLETİŞİM

• PTT'ye 10 bin personel alınsın.

• PTT bünyesinde saat 08.30'dan önce mesaiye gelen personele sabah kahvaltısı verilsin.

• PTT'de dağıtıcı/başdağıtıcı unvanlarında çalışan personelin prim ödeme gün sayılarına, anılan unvanlarda geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiilî hizmet süresi zammı olarak eklensin.

• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personeline iletişim tazminatı verilsin, fazla çalışma ücreti ve ek ödeme oranları artırılsın.

• 5510 sayılı Kanun'un yaşlılık aylığının hesaplanması başlıklı 29. maddesinin 3. Paragrafı kapsamında değişiklik yapılsın.

• Aylık bağlama oranı her 360 gün için 2016'dan itibaren yüzde 2 yerine yüzde 3 olarak uygulansın.

ULAŞTIRMA

• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline masrafların tamamı EUROCONTROL teşkilatından karşılanmak üzere tamamlayıcı sağlık sigortası ve aylık 8.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Bireysel Emeklilik Sigortası yaptırılsın.

• Ulaştırma Bakanlığı, TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş. TÜRASAŞ, DHMİ Genel Müdürlükleri'nde; dini ve milli bayramlar, hafta sonu, resmi tatil günlerinde çalışan personele bu günlerde çalıştığı her gün için 2.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödensin.

• Deprem bölgesinde görev yapan tüm personele 1 maaş tutarında para ödülü verilsin.

• Makinist, tren teşkil memuru, vagon teknisyeni, tekniker ve lojistik personeli başta olmak üzere kurumlra personel alımları artırılsın.

• TCDD ve bağlı ortaklıklarında makinist ve YHT makinisti pozisyonlarındaki personele, şef makinist pozisyonu verilsin. Ek ödemeleri yüzde 67 olarak ödensin.

KÜLTÜR

• Sözleşmeli arkeolog, müze araştırmacı, restoratör ve THS uzman olarak görev yapan personele ek özel hizmet tazminatı (arazi tazminatı) ödensin.

• Sanat kurumlarında görev yapan sanat teknik personelinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilsin.

• Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu, restoratör ve sosyolog vb. kadroların zam ve tazminatları artırılsın.

• Sanat kurumlarınca özel tahsislerde görevlendirilen personele ilave ücret ödensin.

• Sanat kurumlarında görev alan personelin aylıklarının belirlenmesinde esas alınan maliye vize puanlarına ilave yapılsın.

Editör: Habererk Haber Merkezi