Hazine Ve Maliye Bakanlığı, aylıkları personel kanunlarına göre almakta olup Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 il için 15/2/2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü ve ek 24 üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan Genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, İşçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağı belirtildi.

"Aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacaktır"

"Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacaktır. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir. İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir."

Memur maaşları tarihi 4 gün erkene çekildi

Bu açıklamanın ardından Türkiye geneli Memur maaşları tarihi 4 gün erkene çekildi. Böylece tüm memurların maaşları 11 Şubat’ta ödeneceği belirtildi.

Editör: Merve Kankan