Halihazırda mezun olmuş veya mesleğinin başında olan binlerce Veteriner Teknikerinin, mesleki şartlarında iyileştirme bekledikleri ve yetki konusunda ellerinin biraz daha güçlendirilmesini istemeleri uzun süredir gündemde yerini koruyor.

Seslerini bir türlü duyuramayan Veteriner Teknikerleri, dertlerin Cimer üzerinden de bildirdiklerini ve en kısa zamanda gereken düzenleme ve iyileştirmelerin yapılmasını talep ediyor.

Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu


Laborant ve Veteriner Sağlık Mezunlarının istekleri şu şekilde:

  • Sağlık Teknikeri yerine, Veteriner Sağlık Teknikeri Ünvanının verilmesi
  • Tarsim Kaydını Teknikerlerin yapması.
  • İlaç Takip Sistemi (İTS) yetkisinin Veteriner Teknikerlerinede verilmesi.
  • Hayvan sağlık kabininin içerisin de İlaç satabilme yetkisinin verilmesi ve Veteriner Hekime bağlı olmadan Suni Tohumlama Yapabilme yetkilerinin verilmesi.
  • Hayvan sağlığı kabini açan klinisyenlere imza yetkisinin verilmesi.
  • Aşılama yapan Veteriner Teknisyen/Teknikere imza ve kaşe yetkisi verilmesi.
  • Kpss Alımlarının Arttırılması.
  • Çiftlik kurmak isteyen Veteriner Teknisyen/Tekniker meslektaşlarımıza nakit hibe desteğinin verilmesi.
  • Asgari ücretin üstünde Taban Maaş belirlenmesi.

Bir Veteriner Teknikeri, Cimere yazdığı metinde:

"Sonuçta Veteriner Hekim ve Veteriner Teknisyen/Teknikerlerde Doktor/Hemşire ilişkisi bulunmaktadır. Bunu göz önünde bulundurmanızı istiyoruz. Tüm bu taleblerimizin sebebi kötü şartlar ve koşullar altında çalışmaktayız. İşimiz tamamen iş veren insiyatifi altında olduğundan dolayı maddi ve manevi özgürlüğümüz kısıtlanmaktadır. Yetki ve haklarımızın iyileştirilmesi ile hayvancılığa ve hayvan sağlığına daha çok katkı sağlayacağız. Bir çok iş Klinik ve Çiftlikte tecrübeli meslektaşlarımız asgari ücret ile çalışmaya mahkum bırakılmaktadır. Bizler bu haklar sayesinde kendi işimizi kurabilir veyi bir şekilde istihdam sağlayabiliriz. 400 bine yakın Veteriner Teknisyen/Tekniker bulunmaktadır. Aileleri ile birlikte bu sayı 1 milyonu açmaktadır. Sayımız azımsanmayacak  kadar çoktur.

Bizler inanıyoruz ki siz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın binlerce Veteriner Teknikerlerin bu çaresizliğine çare, umutsuzluğumuza umut olacağına inanıyoruz. Bizleri unutmayanı bizde unutmayacağız. Tarafıma bilgi verilmesi ve dönüş yapılması, taleplerimizin dikkate alınarak yerine getirilmesini Arz Ederim." ifadelerini kullandığını bizlere aktardı.