Kürt Aşiretleri ve Milli Mücadele

Mahire Yazar Kiremitçi'nin 3 Aralık 1919 tarihli Tasvîr-i Efkâr gazetesinin bir haberi.

Kürt Aşiretleri ve  Milli Mücadele

Kürd Aşîretlerinin Galeyânı

Diyarbekir Vilâyeti’nde (Millî), ( Karakeçili), (Şammar) gibi şimdiye kadar bir çok fedâkârlıklar ibrâz eden (gösteren) müsellah (silahlı) Kürd ‘aşâiri (aşiretleri) vatanlarına tecâvüz edecek olan herhangi bir işgâl kuvvetine karşı müştereken ve silahla mukâvemet etmeğe karar vermişler ve bunun içün ictimâ‘lar ‘akd ederek (toplantılar yaparak) ‘ahd ü peymân (yemin) etmişlerdir.

Çeviren ve hazırlayan: Mahire Yazar Kiremitçi

İletişim : [email protected]

Mahire Yazar Kiremitçi kimdir?

Şavşat’ın Tepeköy (Ahaldaba) köyünde doğdum. İlk ve ortaokulu memleketimde bitirdikten sonra sırayla Ağrı Kız İlköğretmen Okulu, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ve eş zamanlı olarak Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi’ni bitirdim. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde MEB’e bağlı devlet okullarında ve özel okullarda uzun yıllar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak çalıştıktan sonra emekli oldum.

Osmanlıca’ya ilgim fakülte yıllarında başladı ve artarak devam etti. Emekli olduktan sonra okuma yazmamı geliştirmek adına pek çok özel ve kurumsal Osmanlıca kursuna devam ettim. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Ana Bilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bölümü’nde özel öğrenci statüsünde yüksek lisans dersleri aldım.

TRT Haber’de yayınlanan YÜZ YIL ÖNCE YÜZ YIL SONRA isimli tarih programını hazırlayan ekibin içinde Osmanlıca çevirmen olarak görev yaptım.

Türk Kızılayı’nın 150. Yılı münasebetiyle hazırlanan OSMANLI GAZETELERİNDE HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ isimli prestij kitabı hazırlayan ekibin içinde hem Osmanlıca tercüman hem de editör olarak görev yaptım.

Kızılay için hazırladığımız ilk kitabın devamı mahiyetinde olan ve matbaaya teslim ettiğimiz MİLLÎ MÜCÂDELE’DE HİLÂL-İ AHMER isimli kitabımız da çok yakında çıkacaktır.

YORUM EKLE