Sahipsiz Türkler! Sahipsiz Türkler!

El yazması olarak hazırlanan Misak-ı Milli, Türkiye’nin kuruluş belgesi olarak kabul edilir. 28 Ocak 1920’de Osmanlı Meclis-i Mebusanı tarafından kabul edilen altı maddelik bir bildiri olan Misak-ı Milli, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve gelecekte uygulanacak dış politikanın esaslarını belirler. Belge, Osmanlı İmparatorluğu’nun son Meclis-i Mebusanı’nda kabul edildi ve 121 milletvekilinin imzaları altında yer aldı.

I. Dünya Savaşı'nın sonrasında Türkiye tarafından sunulan bir tür "barış programı" olan Misak-ı Milli, Türkiye'nin kabul ettiği en düşük barış koşullarını içermekteydi. Temel prensipleri 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nde kabul edilmiş ve Felah-ı Vatan Grubu'nun bazı üyeleri tarafından son şekli verilmiştir.

MİSAKİ MİLLİ KARARLARI NEDİR?

1. Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş böl­geler kesin Türk yurdudur, parçalanamaz.

2. Kars, Ardahan ve Batum'da (Elviya-i Selase) gerekirse referanduma gidilecektir.

3. Araplar kendi geleceklerini kendileri belirleyecektir. (Arap­ların çoğunlukla yaşadığı yerlerde referandum yapılacaktır.)

4. Batı Trakya'nın geleceği referandum ile belirlenecektir.

5. İstanbul, Marmara ve Halifenin güvenliği sağlandığı tak­dirde, Boğazlar trafiğe açılacaktır.

6. Azınlıklara, diğer ülkelerdeki Türk azınlığa tanınan haklar tanınacaktır.

7. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez. (Kapitülasyonlar)

misak-ı milliMisak-ı Milli Arap harfleriyle Osmanlı Türkçesi

misak-ı milli 2Misak-ı Milli Osmanlı Türkçesi

Editör: Habererk Haber Merkezi