Methoni ya da Osmanlı dönemindeki adıyla Moton Kalesi, Yunanistan’ın güneyindeki Mora Yarımadası’nın en güneybatı ucunda çok önemli bir Venedik-Osmanlı kalesi.

Doğu Akdeniz’in güçlü devleti Venedik’in Mora’daki göz bebeklerinden birisi, yarımadanın güneydoğu ucundaki Monemvasia ile birlikte. Bölge 1125 yılından itibaren Venediklilerin olmuş, Methoni Kalesi de bu dönemde 1209 yılında inşa edilmiş.

Methoni Osmanlı-Venedik Savaşları sırasında Sultan II. Bayezid döneminde de 9 Ağustos 1500 tarihinde fethedilmiş. Kalenin hemen karşısındaki küçük Bourtzi Adası’ndaki kaleyi de Osmanlılar 16. Yüzyılda inşa etmiş. Ana kalenin kara tarafındaki giriş kapısının önünde uzanan köprü de 1828 yılında Fransızlar tarafından inşa edilmmiş.

Ünlü Don Kişot romanının yazarı Miguel de Cervantes, 1571 yılındaki İnebahtı Savaşı’ndan sonra bir kolunu kaybederek Türklere esir düşünce, Methoni’deki Bourtzi Kalesi’nde bir süre hapis yatmış ve romanının bir kısmını da burada yazmış.

Mora’daki Yunan isyanı sırasında 1825 yılında Mora’ya gelen Osmanlı’nın Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa karaya burada çıkmış ve Methoni Kalesi’ni kendisine üs edinmiş. İsyanı da bastırmış. Ancak Fransız ve İngilizlerin babasıyla anlaşması sonucu donanmasıyla birlikte adayı terkedip geri dönmüş. Methoni kısa bir süre sonra da tüm Mora Yarımadası gibi 1827 yılındaki Navarin Baskını'ndan sonra Osmanlıların elinden çıkmış. Methoni Kalesi’nin içinde iki hamam ve bir caminin kalıntıları hala ayakta.

Antalya'da deprem! Antalya'da deprem!

Tam 327 yıl bir Osmanlı Kalesi olmuş burası..