Prof. Dr. Mustafa KAFALI ölüm yıldönümünde Selçuklu Vakfı tarafından kabri başında anıldı.

28 Ağustos 2019 tarihinde aramızdan ayrılan Nihal Atsız'ın öğrencilerinden olan Büyük Türk tarihçisi, Türk Milliyetçilerinin Dede Korkut'u, Atsız'ın Yamtarı, Türk tarihine ışık tutan önemli çalışmaları hayata geçirmiş Prof. Dr. Mustafa KAFALI, Selçuklu Vakfı tarafınadan kabri başında anıldı.

Törene Eşi Sevgi Kafalı, Selçuklu Vakfı yöneticileri  Lütfü Şehsuvaroglu,  Fatih Eryılmaz, ve Türk milliyetçisi sevenleri katıldı.

Sonrasında Kuranı Kerim tilavetinden sonra, dualar edilerek merhumun ruhuna hediye edildi. 
Yine kabri başında Lütfü Şehsuvaroğlu tarafından hocaların hocası Atsız'ın Türk edebiyatına kazandırdığı Yolların sonu şiiri, Fatih Eryılmaz tarafından Mustafa Kafalı için şiiri okundu.

Selçuklu Vakfı bu yılki "Seyit Ahmet Arvasi Eğitimcilik ödülü " Mustafa KAFALI hocaya layık görerek, kıymetli eşi Sevgi hanıma takdim etti.

MUSTAFA KAFALI KİMDİR?

1934 yılında Konya'da doğdu. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nde yaptı. 1960 Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Umumî Türk Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi.

"Ötemiş Hacı'ya Göre Cuci Ulusu'nun Tarihi" adlı tezi ile Aralık 1965 yılında doktor ünvanını aldı. 1971-1972 yıllarında bir yıl, üniversite kontenjanıyla Londra'ya giderek ilmi incelemelerde bulundu.

Yurda dönüşünde tamamladığı "Altın-Orda Hanlığı'nda Sayın Han Sülâlesi Devri (1227-1360)" adlı tezi ile 1973 Kasımı'nda doçentlik ünvanını aldı.

1974 Kasımı'ndan itibâren, mebsûb olduğu Türk Tarihi Kürsüsünün 3-6. sömestr öğrencilerine, sırasıyla: Altın-Orda ve Çağatay Hanlıklarıyla, İlhanlı Devleti; 7-8. sömestr talebelerine ise, Timur ve Timurlular tarihi; ayrıca Tarih Metodu derslerini verdi; "Kaynaklar" ve "Osmanlıca Metinler" üzerine seminer çalışmaları yaptı.

1975-1977 ders yıllarında Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde, davetli öğretim üyesi olarak tedrisatta bulundu.

Profesörlük takdim tezi olarak sunduğu "Çağatay Hanlığı (1227-1345)" adlı eseriyle 24 Mayıs 1982'de bu ünvanı aldı.

Türk Tarih Kurumu üyesi. İngilizce ve Rusça biliyordu.

28 Ağustos 2019 vefat etti.

ESERLERİ :

Ödemiş Hacıya göre Cuci ulusunun tarihi.
Altın Orda Hanlığının Kuruluş ve Yükseliş Devirleri.
Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi.
Çağatay Hanlığı.
Atsız Armağanı.
Makaleler 1-2.

METE HAN'DAN GÜNÜMÜZE TÜRK'ÜN KAHRAMAN ŞANLI ORDUSU KARA KUVVETLERİ'NİN 2230. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN METE HAN'DAN GÜNÜMÜZE TÜRK'ÜN KAHRAMAN ŞANLI ORDUSU KARA KUVVETLERİ'NİN 2230. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN