Erzincan İliç'te 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Kanadalı bir şirket ile Çalık Holding'e ait altın madeni siyanürlü altın arıyor. Fırat Nehri'ne milyonlarca ton zehirli atık atan altın madeninin son olarak havaya bırakmaya başladığı siyanürlü sülfürik asitli kimyasallar da tepkilere neden oldu.

İliç'te yaşayan Sedat Cezayirlioğlu bir vatandaş, bölgedeki altın madenciliğinin yarattığı tahribata karşı yıllardır hukuki mücadele verdiklerini dile getirerek, davaların uluslararası mahkemelere taşındığını söyledi. Şirketin hazırladığı ÇED raporu ile meydana gelen çevresel tahribata kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştığını ifade eden Cezayirlioğlu, tehlikenin boyutunu kayda aldığı videoda şöyle anlatıyor:

"Ben Sedat Cezayirlioğlu izleyin. Ölüm makinalarını izleyin. Tüm Türkiye'yi etkileyecek bir proje. 40 tane ölümcül kimyasalı, kanserojen, siyanürlü sülfürik asitli kimyasalları atmosfere veriyorlar. Atık barajı da olmasın diye.

3 tane bilimsel rapor hazırlattırdım. ÇED raporu göndererek. Biri İTÜ’den Profesör İsmail Duman, Türk Tabipler Birliğinden üçüncüsü de Türk Toraks Derneğinden.

Bilimsel raporlara göre bu projenin dünyada ikinci örneği yok. İyi dinleyin akıl tutulması yaşayan insanlar. Üç maymunu oynayanlar.

Dünyada ikinci bir örneği yok, kaçak nükleer tesisten daha tehlikeli.

Şu anda siyanür ve sülfürik asidi atmosfere veriyorlar. Ölüm makinesi…

Amerikalı dostlarımız uğruna, muhafazakar olduğunu iddia eden AK Parti dinci olduğunu iddia eden AK Parti…(...)

Topraklarımızı Amerika'ya satıyorsunuz. Ne uğruna? Bunun uğruna mı?

Bu artık barajının büyüklüğü, şu anki 166 milyon ton.

Siyanürlü su barındırıyor. Bu 25 yılda milyarlarca tona çıkacak. Sirkülasyon yaptığı için.

Şu anda bundan 3 tane var. 7 tanesi daha devreye girecek. Yani evaporatörlerden 10 tane olacak.

Bu atık barajından şu anda bir tane var, ikincisinin de inşaatına başlarlar yakında. Derinliği 1280 metre. Buyurun siyanürün atmosfere verilişini izleyin.

Sizi canım pahasına durduracağım. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. ben de tadacağım herkes gibi ama sizi durduracağım.

AK Parti Türkiye’nin milli servetini Amerikalı dostlarına gönderiyor.

Amerikalı şirket yüzde 80, yüzde 20 Çalık Grubu.

2010 yılında 1 TL'ye şirketi kuruyorlar. İsmi de Lidya Madencilik.

Çalık Grubu’nun alt firması. 2019-2020 yılında bilanço yayınlıyor ticaret sicil gazetesinde. 1 TL’lik şirket 332 trilyon açıkmış."

Editör: Yadigar Hanım