Bakan Yusuf Tekin’den Öğretmen kanunu açıklaması! Bakan Yusuf Tekin’den Öğretmen kanunu açıklaması!

Dil öğrenim platformu Preply, Türkiye genelinde günlük beden dili ve çeşitli yüz ifadeleri ile jestlerin yorumlanması üzerine bir detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. 1.007 kişinin katıldığı bu araştırmada, katılımcıların %52'sinin kadın, %48'inin ise erkekler oluşturdu. Yaş dağılımı incelendiğinde, katılımcıların %42,86'sının 35-44 yaş aralığında, %39,29'unun 25-34 yaş aralığında, %14,29'unun 45 yaş ve üstünde, %3,57'sinin ise 18-24 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Almanca online kurs ve çeşitli dillerde internet üzerinden eğitim sunan bu platformun araştırmasına göre, Türkler en çok hayır derken ve nazardan korunurken mimiklere başvurduğu ortaya çıktı.

En Popüler Mimikler Hayır ve Nazardan Korunurken Kullanılıyor

1007 katılımcıdan oluşan, beden dili hareketleri ve anlamları araştırmasında 143 kişi yani katılımcıların %14 ünü oluşturan kesim, hayır anlamına gelen kafa ve kaşları yukarı kaldırmak ve nazardan korunmak için tahtaya vurma & kulağı çekme gibi mimiklere başvuruyor. Bu iki durum için kullanılan mimikler, katılımcılar arasındaki en popüler jestler olarak dikkat çekiyor. Hayır anlamına gelen kaş ve kafayı yukarı kaldırma hareketi 35-44 yaş aralığındaki insanlar tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Nazardan korunmak için kulak çekme ya da tahtaya vurmak, 25-34 ve 35-44 yaş aralığındaki kadınlar tarafından en sık kullanılan jest olarak öne çıkıyor. Bu da, kadın katılımcıların %17.95lik kısmına denk geliyor.

Üçüncü Sırada Havaya Yazı Yazarak Hesap İstemek Var

Günlük iletişimin, % 60'ında mimiklerin kullanıldığına değinilen araştırmada, 130 kişi yani katılımcıların %12,90’ı hesap istemek için, havaya yazı yazdığını belirtti. 35 yaş ve üzeri erkeklerde en sık kullanılan bu hareket, 18-24 ve 35-44 yaş aralığındaki kadınlar tarafından da en popüler üç cevap arasında yer alıyor. Ülkeden ülkeye değişiklik göstermesine rağmen bu hareket birçok ülkede benzer anlamı içermektedir.


Erkekler Korna Çalarak Selamlaşıyor

Türklerin sıklıkla kullandığı beden dili ve hareketlerini araştıran bu ankette, sözsüz iletişimin Türk kültürü içerisinde önemli bir yeri olduğu belirtilmiş. Araştırmaya göre, 35-44 yaş aralığındaki erkekler arasında kullanılan en popüler jestlerden bir tanesi de korna çalarak selam vermek oldu. Bu jest, katılımcılar arasında yedinci en popüler hareket olurken, tüm katılımcıların %10’u tarafından kullanıldığı ifade edilmiş.

Preply'nin Türkiye genelinde yaptığı bu anket, beden dili ve jestlerin günlük yaşamda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gözler önüne serdi. Türkler arasında en popüler jestler "hayır" demek ve nazardan korunmak için kullanılan mimikler olurken, erkekler arasında korna çalarak selamlaşmanın yaygın olduğu ortaya çıktı. Araştırma, beden dilinin kültürel iletişimdeki rolünü bir kez daha vurguluyor. Ayrıca araştırmaya göre en yaygın beden dili hareketleri;

  • Kolları Göğüste Çaprazlamak: Bu hareket genellikle savunma, kapalı olma veya güvensizlik olarak yorumlanır.

  • Gülümseme: Gülümsemeler, mutluktan utanç veya alaycılığa kadar çeşitli duyguları ifade edebilir. Samimi bir gülümseme, gözlerin köşelerinde kırışıklıklar ve ağız köşelerinde bir kıvrım ile karakterizedir.

  • Parmaklara Dokunma: Bu hareket, sabırsızlık, gerginlik veya endişe belirtisi olabilir.

  • Parmak Uçlarını Birleştirme: Parmak uçlarını birleştirmek, otorite, güven ve kontrol duygusunu iletmek için kullanılır.

  • Göz Teması: Göz teması kurmak, ilgi, saygı ve dürüstlük göstergesidir.

  • Gözlerin Aşağı Bakması: Gözlerinizi aşağıya dikmek, güvensizlik, utanç veya ilgi eksikliği gösterebilir.

  • Elinizi Yanağınıza Koyma: Bu hareket, dinleme, düşünme ve değerlendirme belirtisidir.

  • Burnunuza Dokunma: Burnunuza dokunmak, yalan söyleme, kandırma veya güvensizlik belirtisi olabilir.

Editör: İsmail Türk