Özbek, Kazak ve Kırgız olan dostlar bir araya gelip Orta Asya kültürü bağlamında kendi öz dillerini ve geleneklerini tartıştılar.