Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ve Ticaret Bakanlığının "Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin" tebligatı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin" tebliğ kapsamında, Özbekistan menşeli bazı ürünlerin ithalatına yönelik tarifede düzenlemeler yapıldı. Ticaret Bakanlığı, söz konusu düzenlemelerle Özbekistan menşeli ürünler arasında soğan, şalot, nohut, erik ve benzeri meyveleri kapsayan tarife kontenjanları belirledi. Bu kontenjanlar çerçevesinde, bahsedilen ürünlerin ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

Editör: Habererk Haber Merkezi