İşte MHP’nin verdiği vatandaşlık kanun teklifi!

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için uyum kursu açılmasını istedi.

banner311
İşte MHP’nin verdiği  vatandaşlık kanun teklifi!

TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile, uyum kursunda başarısız olanlar ile Türk dili ve temel Türk hukuk bilgisine sahip olmayanlar, vatandaş olamayacak.

VATANDAŞLAR OLMAK İSTİYORSAN KURS!

Osmanağaoğlu, teklifinin gerekçesinde, kitlesel göç eylemlerinin arttığına dikkat çekti ve Suriyeli mültecileri de hatırlatarak, ‘'Coğrafyamızda yaşanan siyasi gelişmeler maalesef milyonlarca insanın yerini terk etmesine sebep olmuş, ülkemiz de mazlum insanların umut merkezi haline gelmiştir” dedi. Osmanağaoğlu, T.C. vatandaşı olmak isteyenler için uyum kursu açılmasını istedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERECEK 

Osmanoğlu'nun teklifinin yasalaşması halinde T.C. vatandaşı olmak isteyen yabancılarda “Türk kültürü, temel Türk hukuk bilgisi ve Türkçe dil yeterliliği aranacak. Türk toplum yapısı ile uyum halinde olması için açılacak uyum kurslarından mezun olması da gerekecek. Bu kurslar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak.

Almanya'da da benzer bir uygulama var

Almanya'da vatandaşlık almak için 2008 yılından beri adayların belli kriterleri geçtikten sonra sınava girmesi zorunlu.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 33 soruluk testi 60 dakika içinde bitirmek gerekirken sorular genellikle Alman yasaları ve Alman gelenekleri üzerinde yoğunlaşıyor.

Her ne kadar sorular resmi olarak paylaşılmasa da örnek sorular arasında,'Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın komşusudur' (Cevap: İsviçre), 'Alman vatandaşları hükümeti eleştirebilir çünkü...' (Cevap: İfade özgürlüğü vardır), 'Almanya'nın ilk şansölyesi kimdir' (Cevap: Konrad Adenauer) ve '2002 yılına kadar Almanya'nın para birimi nedir' (Cevap: Alman markı) bulunuyor.

İŞTE TAMER OSMANAĞAOĞLU’NUN VERDİĞİ O KANUN TEKLİFİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğinin saygılarımla arz ederim.

İşte Tamer OSMANAĞAOĞLU / İzmir Milletvekili

GENEL GEREKÇE

İçinde bulunduğumuz çağda dünya ekonomik olduğu kadar siyasal, teknolojik ve kültürel boyutlu bir değişim süreci geçirmektedir. Ulaşım alanındaki gelişmelerle birlikte mesafelerin kısaldığına, iletişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte sosyal ve kültürel etkileşimin arttığına, yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler nedeniyle kitlesel göç eylemlerinin çoğaldığına şahitlik etmekteyiz.

Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan siyasi gelişmeler maalesef milyonlarca insanın yerini terk etmesine sebep olmuş, ülkemiz de mazlum insanların umut merkezi haline gelmiştir. Diğer yandan; ülkemizin jeopolitik pozisyonu göz önüne alındığında, ülkemiz yatırımcılar ve daha kaliteli bir yaşam arayışı içinde olan yabancı uyruklu kişiler için cazibe merkezlerinden birisi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesi, ülkemizde oturma izni alınması ve çalışma izni alınması gibi hususlar yasalarımızda yer aldığı şekliyle ilgili mevzuat ile düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek isteyen yabancıların hangi yeterliliklere sahip olması gerektiği 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. Maddesinde açıkça ifade edilmiştir. Ancak; günümüzde söz konusu hususlar ile ilgili yeni yaklaşımların hayata geçirilmesi de bir zorunluluk halini almıştır. Diğer yandan; çağın gerekleri ve küreselleşmenin hedefi haline gelen kültür ve dil gibi milletleri millet yapan bazı unsurların bilinçli ve maksatlı bir şekilde yok edilmeye çalışıldığına da şahitlik edilmektedir.

Vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancıların Türkçe bilgisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk ve toplumsal düzenine olan uyumunun göz önünde bulundurulması da artık elzem bir hal almıştır. Bu ihtiyacın giderilmesi ülkemize yerleşen veya yerleşmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin Türk toplum yapısını olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçeceği de muhakkaktır.

Bu sebeple; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvurusu yapan yabancılarda, Türk kültürü, Türk dili ve temel Türk hukuk bilgisine sahip olup olmadığının araştırılması ve bu yeterliliğinin başvuru sahiplerinde aranması ortaya çıkan risklerin minimize edilmesi için faydalı olacaktır. Kültürel farklılıkların, sosyal hayata dair kurallar manzumesindeki farklılıkların, temel hukuk kurallarındaki farklılıkların sosyal deformasyon ve toplumsal bir soruna dönüştüğü göz önünde bulundurulduğunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvurusunda bulunan yabancılarda “Uyum kursunda başarılı olmak” şartının aranması Türk toplum yapısının salahiyeti açısından yerinde bir şart olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı isteyen vatandaşlarda aranan şartlarda başvuru sahibi yabancıların, Türk kültürü, temel Türk hukuk bilgisi ve Türkçe dil yeterliliğine sahip olduğunun belgelenmesi için ve Türk toplum yapısı ile tam bir uyum halinde olması için açılacak olan uyum kurslarından başarı ile mezun olması şartının getirilmesi öngörülmektedir.

Madde 2- Uyum kurslarının kurulması, uyum kurslarının işleyişi, uyum kurslarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli olan koordinasyonu sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilendirilmektedir.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.

Madde 4- Yürütme maddesidir.

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 11. maddesinin 1. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,

c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,

ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

d) İyi ahlak sahibi olmak,

e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,

f) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,

g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,

ğ) Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde veya Bakanlık izniyle faaliyet gösteren uyum kurslarından mezun olmak,

şartları aranır.”

Madde 2- Uyum kurslarının kurulmasında, uyum kurslarının işleyişi ve diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonunun sağlanmasında Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

Madde 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.