Mustafa Şentop “Pişman ederim” dedi İYİ Partili Dervişoğlu “İzin Vermeyeceğiz”

Güvenlik soruşturmasını yeniden yasalaştırmak isteyen AKP, Genel Kurul’da yapılan oylamada reddedilen teklifi Başkanlık Divanı kararıyla bugün yeniden oylamaya sunacak.

Anayasa ve Meclis İçtüzüğü gereği reddedilen ve bir yıl boyunca TBMM’ye sunulamayacak kanun teklifi hakkında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis iradesi bağlamında tartışmalarını manipülatif olarak görüyorum." dedi. Şentop ayrıca, "Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim; pişman ederim." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Dervişoğlu’ndan cevap

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu TBMM’de yaptığı basın açıklamasının da “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte anayasanın çiğnendiğine, kanunların çiğnendiğine hepimiz şahit olduk. Şimdi sıra içtüzüğün yok sayılmasına mı gelmiştir? Parlamentonun ve dolayısıyla milletin iradesini yok saymaya yönelik herhangi bir girişime İYİ Parti olarak izin vermeyeceğimizi buradan kamuoyuna ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu şöyle konuştu;

31 Mart 2021 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 66. Birleşiminin 3. Oturumunda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi maddelerinin görüşülmesine geçilmesi, yapılan oylama neticesinde reddedilmiştir.

İçtüzüğün 81. Maddesinde “Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun teklifleri, Genel Kurulca reddedilmiş olur” açık hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre kanunun maddelerine geçilemediği için kanunun tümü genel kurulca reddedilmiş sayılmaktadır.

Yine içtüzüğün 76. Maddesinin “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan kanun Teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı Yasama dönemi içinde yeniden verilemez.” Hükmüne göre teklif 1 yıl içeresinde tekrar genel kurula getirilemeyecektir. İçtüzüğün bu hükümleri yoruma açık değildir. Kesin ve nettir.

Oylamanın sonlandığı 3. Oturumun ardından Meclis Başkanvekili oturuma ara vermiştir. Verilen arada TBMM Başkanı Sayın Mustafa ŞENTOP ve tüm parti gruplarının başkanvekillerinin katılımı ile bir toplantı düzenlenmiştir.

AK Parti grubunun temsilcileri içtüzüğün amir hükümleri açık ve net olmasına rağmen oylamanın tekrar edilmesinin yollarını aramışlardır. Beğenmediğiniz parlamento kararlarını, milletvekillerinin iradesini yok sayarak değiştirmeye çalışmak, bunun yol ve yöntemlerini aramak demokrasi ile bağdaşmayan bir durumdur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte anayasanın çiğnendiğine, kanunların çiğnendiğine hepimiz şahit olduk. Şimdi sıra içtüzüğün yok sayılmasına mı gelmiştir? Parlamentonun ve dolayısıyla milletin iradesini yok saymaya yönelik herhangi bir girişime İYİ Parti olarak izin vermeyeceğimizi buradan kamuoyuna ilan ediyoruz.

Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop’un da genel kurulun kararından yana tavır alacağına inanıyoruz. Ak Parti grubunu parlamentonun aldığı bu karara demokratik bir olgunlukla saygı duymaya davet ediyoruz. Kendilerine bunun anayasal bir zorunluluk olduğunu da bir kez daha hatırlatıyoruz. TBMM Başkanlık Divanının ise parlamentonun iradesine gölge düşürülmesini engellemekle sorumlu olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Tüm kamuoyu bilmelidir ki; Ak Parti Grubunun Meclis Başkanlık Divanındaki Sayısal çoğunluğuna güvenerek, İçtüzüğün 13. Maddesini kendi zaviyesinden yorumlayıp, oylamanın usulünde hata olduğuna kanaat getirip tekrir-i müzakerenin yolunu açmaya çalışması parlamentonun kararına keyfi bir müdahale anlamı taşıyacaktır.

Tutanaklardan ve TBMM TV kayıtlarından da anlaşılacağı üzere oylamada tartışmaya açık bir durum bulunmamaktadır. Oylamanın usulü ile ilgili herhangi bir parlamento üyesinin itirazı olmamış ve bu durum tutanaklarla da kayıt altına alınmıştır. Oturumu yöneten Başkanvekili oylamanın sonucunu “KABUL EDİLMEMİŞTİR” olarak ilan etmiştir. Arzu eden her vatandaşımız Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin web sitesine girerek bu kayıtlara ulaşabilecektir.

Tüm usûl tartışmalarından bağımsız olarak, kanun teklifi Ak Parti milletvekillerinin tamamı tarafından kabul görmüş olsaydı bu irade genel kurula da yansırdı kanaatindeyiz. Ak Parti grubunun içeresinde, kanun teklifinin bu şekilde yasalaşmasından rahatsızlık duyan milletvekilleri mi vardır? Kamuoyu bu sorunun cevabını merak etmektedir.

Unutulmamalıdır ki Türk Milleti tarih boyunca iradesine tahakküm konulmasına asla müsaade etmemiştir. İYİ Parti olarak milletten aldığımız yetki ile milletin vicdanını yaralayacak, parlamentonun itibarını sarsacak bir girişime anayasa ve içtüzüğün verdiği yetkiler kapsamında asla izin vermeyeceğiz.

Bize göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin saygınlığı Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin saygınlığıdır. Bu her Siyasi Parti grubu tarafından da böyle kabul edilmelidir."

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 14:55
YORUM EKLE