Türkiye’de Yabancı Sığınmacı Sayısı 5 Milyonu Geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, yapmış olduğu basın açıklamasında: Türkiye’de yaşayan yabancı sığınmacıların sayısının 5 milyon 74 bin 908 kişi olduğunu söyledi.

Türkiye’de Yabancı Sığınmacı Sayısı 5 Milyonu Geçti

Geçici koruma altındaki Sığınmacılar sorununu gündeme taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi Nihat Yeşil:“ Ülkemizde yaşayan yabancıların büyük çoğunluğunu 3 milyon 680 bin 603 kişi ile Suriyeli geçici koruma statüsü altındaki sığınmacılar oluşturuyor. İkinci olarak ikamet izniyle kalanların sayısı 1 milyon 70 bin 144 kişi, uluslararası koruma kapsamına alınan sığınmacı sayısı ise 324 bin 161 kişi. Ülkemizde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre; toplamda 5 milyon 74 bin 908 kişi sığınmacı olarak ikamet etmektedir. dedi.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil; sığınmacılar sorununun boyutlarının sadece kamu yönetimi ile sınırlı kalmayıp toplumu da doğrudan etkileyeceğini işaret ederek: “Türkiye’deki Sığınmacılar sorunu, iç ve dış politikayı doğrudan etkileyecek bir sorun yumağı haline gelmiştir. Görünen o ki bu sorun gelecek yıllarda da Türkiye’nin başlıca sorunlarından biri olmaya devam edecektir.” diye konuştu.

Düzensiz (Kaçak) Göçmen Sayısı 2019’da 373 Bin Kişi

Türkiye’de geçici ikamet izniyle bulunan yabancıların haricinde kaçak yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilerek sınır dışı edilen düzensiz göçmenler hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı kayıtları değerlendiren CHP’li Yeşil: “Türkiye’de 2014 yılına kadar ortalama 50 bin kişi civarında seyreden düzensiz göçmen sayısında son beş yılda gözle görülür bir şekilde artış yaşanmıştır. 2019 yılında 373 bin 468 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmiştir.” diye devam etti.

Başta geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, ülkeye akın eden göçmenlerin sadece siyasi kurumları değil aynı zamanda, iş dünyası, kültür, gündelik hayat ve toplumsal yapıyı da bir takım değişikliklere zorladığına işaret eden Yeşil, şunları söyledi:

“Türkiye’de Suriyeli sığınmacılar konusu, başta kamu düzeni ve güvenliğine tehdit olmak üzere insan hakları ihlallerinin ortaya çıkmasına kadar bir dizi olumsuz sonucu beraberinde getirmektedir.

2011 yılında Suriye’de başlayan karışıklık ve iç çatışmaların ardından Türkiye’nin uygulamış olduğu ‘açık kapı politikası’ sonucunda 2019 tarihi itibariyle yaklaşık 5 milyon 75 bin sığınmacı ülkemize gelmiştir. Söz konusu sığınmacıların ülkemiz içerisindeki durumu, sosyal ve kültürel uyumları, sağlık, dil ve eğitim sorunları, ülke ekonomisine getirdiği yük, demografik yapı içerisindeki etkileri gibi pek çok konuyu tartışmaya açmıştır.

İktidar partisi, Suriye sorununu, halk ile Suriye yönetimi arasında meydana gelen çatışmalar ve yönetimin halka karşı yürüttüğü askeri operasyonlar üzerinden tanımlamaktadır.

Türkiye, Suriye Sorunu Konusunda Barışçıl Ve Özgürlükçü Politikalar Geliştirmelidir

Biz Cumhuriyet halk partisi olarak; Suriye’de iç savaşın yaşanmasına iktidar partisinin başarısız ve sürdürülebilir olmayan politikalarının etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin iç huzurunun mevcut Suriye politikasından vazgeçmeye bağlı olduğunu ve bir an evvel Türkiye’nin Suriye sorunu konusunda barışçıl ve özgürlükçü bir politika izlemesi gerektiğini savunmaktayız. Göç krizinin çözümü ve yönetimi ancak ortak akıl ve diyalog yoluyla çözülebilir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugüne kadar harcadığı maddi kaynaklara rağmen ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların sorunlarının çözümlenemediği de görülmektedir.

Nitekim ülkemizde doğan ve vatandaşlık statüsünü doğumla kazanmış çocuklar yeterli temel eğitim alamamakta, asgari seviyede sağlık hizmetlerine ulaşamamaktadır. Türkçe bilmemekle kaynaklı olarak toplumsal iletişimde sıkıntılar yaşamaktadırlar. Aile içi şiddete maruz kalmakta, topluma uyum sağlayamamakta, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar yalnız kalmakta ve travmatik sorunlar yaşamaktadırlar.

Bu konuda sadece eleştiren değil çözüm için yapıcı öneriler de sunuyoruz.

Toprak Bütünlüğü Korunmuş Bir Suriye

28 Eylül 2019’da İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı’nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü korunmuş bir Suriye söyleminden hareket ederek, sığınmacı üreten savaş politikalarına son verilmesinin, kalıcı bir barış ortamının kurulabilmesi adına Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) düşüncesinin hayata geçirilebilmesi için kararlı ve ısrarlı bir şekilde çalışılması ve sürecin Türkiye, Suriye, Irak ve İran’ın öncülüğünde başlatılmasını gerektiğini belirtmişti.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil

YORUM EKLE