Osmanlı-Türk tarihine önemli katkılarda bulunan tarih profesörü Halil İbrahim İnalcık, tarih kitaplarında Kayı boyundan geldiği ifade edilen Osmanlı ve Kayı boy ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. İnalcık, "Osmanlı hanedanı siyasi maksatla Kayı Boyuna 1443 yılında bağlanmıştır. Kayı nazariyesi tamamen uydurmadır" dedi.

Prof. Dr. İnalcık’ın gazeteci yazar Murat Bardakçı ve Gazeteci Fatih Altaylı’nın programında yıllar önce Osmanlı üzerine yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. İnalcık, Anadolu'da onlarca Türk Beyliği olduğunu, ancak Osmanlı hanedanının hiç birine mensup olmadığını vurgulayarak, “Esasen Osmanlı'nın soyu belirsizdir. Osmanlı üzerinden fırtına yaratanlar da Türk değildir” ifadelerini kullandı.

Osmanlı hanedanının menşeinin de belli olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. İnalcık şunları söyledi:

“Biliyorsunuz Osmanlı hanedanı menşei belli değildir. Timur Cengiz hanedanından, kendi atalarından birinden evli olduğu için kendini Küregen Hanı, Cengiz Hanedanının damadı sayar ve onun bütün siyasi faaliyetleri İlhanlı devletini, yani baba devletini yakın doğuda ihya etmektir. Timur’un siyasi tavrı budur. Çünkü Şahruh, Timur’un oğlu 2. Murat’ı küçük gördü, tehdit etti. Hatta ona bir hilat gönderdi, ‘bir tabiiyet bağımlılık sembolü olarak bu hilatı giy’ dedi ve giydi. 2. Murat. Korktu çünkü. Şahruh Doğu Anadolu’ya yerleşmişti kendi ordusuyla. Şimdi o zaman Osmanlılar dediler ‘biz kendi neslimizi düzeltelim’ Onun için Yazıcızade Tevarih-i Al-i Selçuk’unda Osmanlıları Oğuzhan’ın büyük oğlu Gün Han’ın soyundan getiriyor. Onun oğlu da Kayı’dır. Osmanlı Kayı kabilesine bağlayarak, büyük Oğuzhan’ın neslinden geldiğini Osmanlılar ispat etmek istediler. Bunu Yazıcızade Ali ancak 2. Murat zamanında bu kendilerini. Bu Kayı nazariyesi tamamen masaldır ve siyasi bir maksatla yapılmıştır.”

Editör: Yadigar Hanım