Raif İnan, İzmir kentinin yenilenebilir kaynak potansiyelini değerlendirdi. Mevcut potansiyeli sayesinde İzmir’in rüzgar endüstrisi üssü haline geleceğini öngördüklerini belirten Raif İnan, kentin büyük bir katkı sağlayacağının altını çizdi. Enerji üretimi projelerinde yenilenebilir kaynak kullanımının önemini işaret etti.

Raif İnan, İzmir’in; rüzgar, güneş ve liman potansiyelinin önemine değindi. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının yüzde 60 oranında olduğunu dile getirdi. Mevcut potansiyelin daha fazlasını kullanmaya yönelik çalışmalarını sürdüren İnan, kentin enerji üretimi alanındaki öneminin altını çizdi.

M. Raif İnan Enerji Sektöründe Yenilenebilir Kaynaklara ve Yeni Teknolojilere Odaklandıklarını Belirtti

Raif İnan, stratejik öncelik verdikleri enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara ve bu alanda teknoloji geliştirmeye odaklandıklarını söylüyor.

"Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının yüzde 60 oranında olduğu açıklandı. Bu son derece sevindirici bir durum. Biz bu potansiyelin çok daha fazlasının kullanılabileceğini görüyor ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Çünkü özellikle güneş ve rüzgâr potansiyeli, mevcut kurulu gücümüze yeteri kadar yansımıyor. Önümüzdeki yıllarda da geçtiğimiz dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarında yakaladığımız ivmeyi artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. İzmir’in rüzgâr endüstrisi üssü haline geleceğini, liman potansiyeli de dikkate alınarak hem ihracat kapısı hem de deniz üstü rüzgâr sanayi bölgesi olarak büyük bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

Editör: İsmail Türk