Rekabet Kurulu, Türkiye pazarından çıkan ev aletleri firmasının, yetkili servis hizmetlerini gizli anlaşma ile başka firmaya devrettiği iddiası ile ilgili 2 firma hakkına soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 12 Kasım 2019 tarihli toplantısında, 'Whirlpool' firmasının yetkili servis hizmetlerini gizli anlaşma ile 'Vestel'e devrettiği iddialarını ele aldı. Kurul, yapılan ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitler uyarınca, soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Kurul kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdari Dava Dairesi'nin 2 Kasım 2022 tarihinde aldığı karar ile iptal edildi. Rekabet Kurulu, 5 Ocak 2023'teki toplantısında mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen 2 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

ELEKTRİK ÜRÜNLERİ FİRMASINA SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Rekabet Kurulu ayrıca, 'EAE Elektrik' firması hakkında, rakip firma ürünleri hakkında yanıltıcı ve kötüleyici beyanlarda bulunduğu iddiasına yönelik 12 Kasım 2019'daki toplantısında soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Kurul'un kararı, Ankara 7'nci İdare Mahkemesi'nin 3 Mart 2022 tarihli kararıyla iptal edildi. İptal kararı üzerine Rekabet Kurulu'nun 28 Nisan 2022 tarihli kararıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda, dosya konusu iddianın 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' kapsamında değerlendirilemeyeceğine ve herhangi bir işlem tesisine yer olmadığına karar verildi. 

Editör: İlayda Şimşek