Sayıştay, taraflı ve objektiflikten uzak kararları ile tartışmaların odağındaki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) örnek bir ceza verdi. Sayıştay, RTÜK üyelerine yurtdışı seyahatleri için verilen paraların geri alınmasına karar verdi.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Sayıştay denetçileri, RTÜK üyelerinin 2018 yılından bu yana kurumda yaptıkları denetimler sonucu hazırladıkları raporlarda, keyfi kararlarla yurtdışı gündeliklerini ve maaşlarını belirlediklerinin tespitine yer verdi. Sayıştay konuya ilişkin yaptığı yargılama sonucu, oluşan zararın tazminine hükmetti ve gereken düzenlemeyi yapmanın 2018 yılından beri yapılan harcamalarla ilgili uyardığı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

YURT DIŞI GÜNDELİK ÜCRETİ YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN KANUN ÜZERİNDEN, EN ÜST DERECEDEN BELİRLENİYOR

RTÜK, 15 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan üyelerin yurtdışı gündeliğinin tespitinde, bakanlık müsteşar yardımcısını emsal alması gerekirken, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un artık yürürlükte olmayan 39’uncu maddesi çerçevesinde “en yüksek devlet memuru” olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nı örnek alıyor. Üst Kurul üyeleri, oybirliği ile aldıkları kararlar doğrultusunda, TBMM tarafından seçilmiş olmaları nedeniyle diğer kurullardaki atama ile gelen üyelerle aynı düzenlemeye tabi olmadıkları yorumuyla ödemelerini belirliyor. Buna göre diğer kurullardaki üyelerden daha fazla ödeme alıyorlar.

AYM’Y RAĞMEN UYGULAMAYA DEVAM

Kurul, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda aldığı iptal kararına rağmen 26 Nisan 2016’da oybirliği ile uygulamayı sürdürme kararı aldı.

Sayıştay denetçisi, mali haklarla ilgili böyle bir istisnanın kurul kararı ile alınamayacağını, ancak kanunla yapılabileceğini ifade ederek, yurtdışı geziler dolayısıyla o dönem itibarıyla 225 bin 853 TL kamu zararına yol açıldığını belirledi.

Sayıştay'ın her yıl yaptığı denetimler sonunda uyarılar alan kurul geri adım atmayınca konu yargılama dairelerinin gündemine taşındı ve 2018, 2019 ile 2020 yıllarına ilişkin yargılamaya esas raporlar doğrultusunda yapılan yargılama neticesinde alınan fazla ödemelerin tazminine karar verildi.

SORUMLULUK ŞAHİN'DE

Kararda, ilgili yasanın üst yöneticiye kanunları gözetme görevi verdiğine de dikkat çekilerek, “Kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen uygulamanın halen ‘en Yüksek Devlet memuru’ esas alınarak devam ettirilmesi nedeniyle Üst Yöneticinin de oluşan kamu zararında sorumluluğu bulunmaktadır” denildi.

Yurtdışı görev harcırahı ödemelerinde mevzuata aykırı hareket edilmesi sonucu oluşan kamu zararının, faiziyle birlikte, Kurul Başkanı Ebubekir Şahin ile bu dönemde görev yapan üyeler ve harcama yetkilisi olarak özel kalem müdüründen tahsiline karar verildi.

Editör: Yadigar Hanım