Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği' maddelerinin adaletsizliğe yol açtığı gereçkesiyle konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Sağlık-Sen'in Ankara'da Sağlık-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilden şube başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği 6'ncı Dönem 10'uncu Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda Sağlık Bakanlığı'nın 'Ek Ödeme Yönetmeliği ve Banka Maaş Promosyonları' ele alındı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Ek Ödeme Yönetmeliği'nden yararlanamayan sağlık çalışanları olduğuna dikkat çekerek, adaletsizliğe ve eşitsizliğe neden olan maddeleri yargıya taşıyacaklarını kaydetti.

Yapılan düzenlemeyle performans uygulamasının yerine teşvik uygulamasına geçildiğini ifade eden Durmuş, teşvik uygulamasında kapsam dışında bırakılan önemli sayıda çalışanın olduğunu vurgulayarak, "1'inci basamak çalışanların teşvik uygulamasından yararlanamaması adaletsizliğe yol açıyor. Bakanlık merkez teşkilatı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) çalışanları ile araştırmacı kadrosundakiler de teşvik uygulamasının dışında bırakılmıştır. Kapsam dışında bırakılan arkadaşlarımızın da teşvik uygulamasından yararlanması için itirazlarımızı yapacağız" dedi.

112 acil sağlık hizmetlerinde verilen ücretin acil sağlık hizmetlerinin önemi ile kıyaslandığında çok düşük kaldığını vurgulayan Durmuş, acil sağlık hizmetlerinin, hastanelerin özellikli birimleri ile eş değer şekilde ücretlendirilmesi gerektiğini söyledi. Durmuş, "Genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında olanların ile lise mezunu çalışanların taban ücretleri arttırılmalı ve tavana takılma sorunu bu hizmet sınıflarında tavan uygulamasına son verilerek çözüme kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

SONUÇ BİLDİRGESİNDE ÖNE ÇIKAN MADDELER AÇIKLANDI

Öte yandan Başkanlar Kurulu'nun Sonuç Bildirgesi’nde şu maddelere yer verildi:

"Üniversite hastaneleri için de Ek Ödeme Yönetmeliği bir an önce çıkarılmalı. Taban ödeme hesaplamasında kullanılan katsayılar yeniden düzenlenmeli. Taban ödeme tablolarında (Ek-3A - Ek-3B) hekim dışı personelin katsayıları 0,50 puan artırılmalı. Tavan ek ödeme oranlarının da yüzde 50 oranında artırılması için kanuni düzenleme yapılmalı. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında (il, ilçe sağlık müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri, entegre hastaneler, 112 acil sağlık hizmetleri, halk sağlığı laboratuvarı) teşvik ek ödeme verilmeli ya da taban oranları artırılmalı.

Profesör, doçent ve yan dal uzman hekimlerinin taban ek ödeme oranları diğer uzmanlardan yüksek olmalı. Birinci basamakta hesaplanan taban ek ödemeyi negatif etkileyen maddenin ilgili bölümü iptal edilmeli. Tavanları çok düşük kaldığı için taban ödeme dahi alamayan Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmet sınıfları ile lise mezunlarının tavan uygulamasına son verilmeli. Aile sağlığı çalışanlarının destek ve teşvik ödeme oranları artırılmalı. Banka promosyon anlaşmalarının günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak revize edilmesi için ilgili kurumlarla temaslar devam etmektedir." 

Editör: Yadigar Hanım