2014 yılı değişikliklerinden biri de sağlık alanında yaşanacak. Hazine Müsteşarlığı, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği ile, sigortacılar ve sigortalılar için önem taşıyan birçok değişiklik hazırladı. Nisan ayının sonunda yürürlüğe girecek olan bu değişiklikler ise şöyle:

•    Yeni yönetmeliğe göre sigortalı, yaptığı her değişikliği poliçede belirtmek zorunda kalacak. Yapılan her işlem poliçede açıkça ifade edilecek.

•    Mevcut uygulamada özel sağlık sigortası yaptıran bir kişinin sigortalıyken herhangi bir hastalıkla karşılaşması durumunda sigorta şirketleri ek prim uygulayabiliyordu. Yeni yönetmelikle beraber bu uygulama kaldırılacak. Böylece şirketler teminatları sigortalının aleyhine değiştiremeyecek.

Yaşam Ayavefe'nin Çocuklar İçin Yaz Okulu Programları Yaşam Ayavefe'nin Çocuklar İçin Yaz Okulu Programları


•    Sigorta şirketleri ömür boyu yenileme garantisi alan kişiyle ilgili değişiklik yapamayacak. Bu nedenle sigorta teminatlarında değişiklik yapmak istiyen bir şirket poliçede ‘ömür boyu yenileme garantisi’ yazamayacak. Ayrıca sigorta şirketi bu kişiyle ilgili sürprim de uygulayamayacak.

•    Mevcut yönetmelikte özel sağlık sigortası yaptıracak kişinin onayının ve imzasının olması yeterli oluyor. Yeni yönetmelikte ise bu durum değişecek. 18 yaşını doldurmuş tüm sigorta yapılacak fertlerden ayrı ayrı imza alınacak, 18 yaşının altında olan kişilerde ise vekili olarak ebeveyninin imzası kabul edilecek.

•    Yeni yönetmelikte Sağlık Bakanlığı, sigorta şirketlerinin Medula’ya (kamu kurumlarından sigortalı bilgilerinin alındığı merkez) erişimine izin verecek. Medula’daki bilgiler Sagmer’e aktarılacak. Eğer şirketler buradaki bilgilerden daha fazlasına ulaşmak istiyorsa, sigortalıdan onay alarak bu bilgileri öğrenebilecek. Bu işlemlerin tüm masrafı ise şirkete ait olacak. Sigortalı erişime izin vermek istemezse, tüm bu işlemleri sigortalının kendisi yapacak ve masrafların hepsini kendisi karşılayacak. 

•    Özel şartlar değiştiğinden dolayı özel sağlık sigortası başvuru formu da yenilenecek.

Bir an önce sağlık sigortanızı yaptırmak için, sigorta şirketleri tarafından sunulan sağlık sigortası paketlerine çok kısa bir sürede ulaşabilirsiniz. 

Editör: TE Bilişim