Sağlık Bakanlığı’nın Sayıştay raporu, şehir hastanelerindeki yolsuzluklarını ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın övgüyle söz ettiği şehir hastanelerine yönelik raporlarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın şehir hastanelerine ilişkin inkâr ettiği garantilere ait tespitlerin olduğu dikkat çekti. 

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Erdoğan’ın Etlik Şehir Hastanesi’ni övmesinden saatler sonra Sayıştay, Sağlık Bakanlığı’na ilişkin denetim raporunu yayımladı. Raporda, garantilere ilişkin usulsüzlükler ayrı başlıklar halinde verildi. Burada sözleşmelerde görevli şirkete verilmesi öngörülen garanti tutarlarının muhasebeleştirilip raporlanmadığı” ifade edildi. Ayrıca, “şehir hastaneleri projelerinde şirketler tarafından yapılmayan veya bakanlık tarafından yaptırılmayan imalatlar için toplam yatırım tutarlarında değişikliğe gidilmediği” kaydedildi. 

Raporda, bazı şehir hastanelerini yapan firmalardan; çamaşır, yemek, laboratuvar ve görüntüleme gibi hizmetler için kullanılan doğalgaz, elektrik ve su giderlerinin mahsup edilemediği belirtilerek “Ödemelerin mahsubu için idare tarafından ölçümlerinin yapılması, ölçüm yapılamıyorsa teknik bir çalışma ile bu giderler için fiyatlandırma yapılarak görevli şirketin hizmet ödemelerinden mahsubunun yapılması gerekmektedir” önerisine yer verildi.

BAZİ HİZMETLER YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERİLMİŞ

Ayrıca, raporlarda hastaların en sık sorun yaşadığı randevu sıkıntısı da şu tespitlerle ortaya koyuldu: “Konya Karatay Şehir Hastanesi’nde aylık bazda bakıldığında, 2021 yılı ekim ayında yapılan toplam 1 milyon 45 bin 394 adet testten 140 bin 336’sında gecikme oldu. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bazı test gruplarında yüzde 37’lik bir gecikme yaşandı. Yerinde yapılan incelemelerde görüntüleme hizmetleri kapsamında, yoğunlukla nükleer tıpla ilgili randevu verme sürelerinin aşılması örneklerinin mevcut olduğu tespit edilmiştir.”

HİZMET VERMEYEN ŞİRKETLERE GARANTİ ÖDEMESİ YAPILMIŞ

Raporda çeşitli şehir hastanelerine ilişkin usulsüzlükler de isimleri verilerek yer aldı. Buna göre İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tüp bebek işlemleri ile ilgili olarak görevli şirket tarafından laboratuvar hizmeti sunulmamasına karşın bu hizmet altında “garanti ödemesi” yapıldı. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesi için görevli şirket tarafından ticari alan olarak kullanılması için verilen yerler, bakanlığın öngördüğü alanı aştı. Bu ticari alanlara sözleşmeye aykırı olarak daha fazla yer verildi. Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Bilkent, Bursa, Konya, Tekirdağ ve İkitelli şehir hastanelerinde de yer teslimi yapılmadan inşaata başlandı.

Editör: Yadigar Hanım