Selca Taşçı bugünkü köşeyazısında suikaste kurban giden Sinan Ateş'in vefatı sonrası oluşan gruplaşmadan bahsetti. Yazıda Taşçı'nın bu grupları 5 başlıkta topladığı görüldü. İşte o yazı;

Sinan Ateş suikastından sonra beliren bir saflaşma var. Ancak, tarafların tümüyle saydam olduğunu söylemek zor. Matruşka gibi, kimin içinden ne çıkacağı belli olmuyor.

At iziyle it izi cilveleşip duruyor.

Beşer şaşar; gözleri var görmeyebiliyor.

*

Bir suikast algoritması oluşturabilmek için henüz erken belki. Ve fakat, mevcut iklimi oluşturan/besleyen öğeleri kompartımanlara ayırarak, bu keşmekeşi sadeleştirecek bir şema çıkarmak mümkün.

***

Suikast sonrasında;

BİR:

Üzüntü duyan, acı, gam, keder içinde olanlar var.

Kendi içlerinde;

*  Sinan'ın öldürülmesine üzülmüş olanlar.

*   Sinan'ın ailesi, çocukları için üzülmüş olanlar.

* Bir ülkücünün öldürülmesine üzülmüş olanlar.

* Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış birinin "bu şekilde" öldürülmüş olmasına üzülmüş olanlar.

* Genç bir akademisyenin öldürülmesine üzülmüş olanlar.

*  Gencecik bir insanın, başkentin göbeğinde, gün ortasında katledilmiş olmasına üzülmüş olanlar…

Diye alt gruplara ayrılıyorlar.

***

İKİ:

Korkanlar var;

* Ucunun kendilerine dokunmasından korkanlar…

* Makam ve mevkilerini kaybetmekten korkanlar…

* Bumerang etkisinden korkanlar…

 ***

ÜÇ:

Körler, sağırlar; üç maymunlaşanlar var;

* Korktuklarından…

* Utandıklarından…

* Zerre utanmadıklarından…

* İdraksızlıklarından…

* Yok saydıklarından…

* Dünya yansa umursamadıklarından; insanlıktan malulen ayrılmış olduklarından…

* İçin için memnuniyet duyduklarından…

***

DÖRT:

Sevinenler var;

* Artık Sinan Ateş diye biri var olmadığı, olmayacağı, "kurtuldukları" için sevinenler…

* MHP'nin durumuna sevinenler…

* Ülkücü Hareket'in düşürüldüğü hale sevinenler…

*  Gündemin değiştiğine; öznesi oldukları cümle sakilliğin görece geri planda kaldığına, kitlesel bir eleştiri, öfkeden "yırttıklarına" sevinenler…

***

Ve BEŞ:

Fırsatçılar var;

*  Ateş'in katlini kendi unutulmuş adları, eskimiş şöhretleri, meslekleri için "cila" olarak kullananlar…

*  İntikam için kullananlar…

* MHP'deki siyasi emelleri, tanzim için kulananlar…

* Türkiye'yi kanlı bir çatışma ortamına sürüklemek üzere kullananlar…

* Küf tutmuş ideolojik hesaplaşmaları için kullananlar…

Editör: Fatih Savuk