Saadet Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM’ye bir meclis önergesi verdi.

Saadet Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çözemediği sorunlar hakkında meclise bir önerge verdi.

Saadet Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ , 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sıkışan bürokratik sistemi açmak ve Türkiye’deki siyasal sorunları çözmek amacıyla oldu bittiye getirilerek yapılan anayasa referandumunda getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sorunları çözmekten ziyade arttırdığına vurgu yaptı ve sorunlar tek tek sıralanarak bir meclis önergesi verdi.

40 kişiye konuşan Sinan Oğan uçtu uçtu ama bir türlü konamadı 40 kişiye konuşan Sinan Oğan uçtu uçtu ama bir türlü konamadı

Selçuk Özdağ meclis önergesinde “Geçen sene (2023) Temmuz’dan bugüne kadar iktidar partisi (AKP) ve fiili destekçisi parti milletvekillerinin başta grubumuz olmak üzere muhalefet partilerinden gelen grup önerilerine (konusu ne olursa olsun) hayır demelerinin anayasa, içtüzük ve teamüller çerçevesinde tartışılmasının yanında; halkın taleplerine herhangi bir irade beyanı göster(e)meden otomatiğe bağlanmış bir şekilde hayır demelerinin; psikolojik, sosyal ve siyasal sebeplerinin irdelenmesi, tüm bu etkenlerin yasama faaliyetlerine olan olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik alınması gereken tedbirlerin araştırılması amacıyla Anayasamızın 98’inci, TBMM İçtüzüğü ’nün 104 ve 105’inci maddelerine dayanarak meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.” açıklamasında bulundu.

İktidar partisinin böyle söz vermediğine vurgu yapılan önergede “15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi (CHS) ile ülkenin yönetim sistemi tamamen değiştirilmiş, yeni dönemde; yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sürdürüleceği, ekonomik büyümenin ivme kazanacağı ve en önemlisi daha itibarlı bir meclis, daha güçlü bir hükümet, daha etkin, bağımsız ve güçlü bir yargıya kavuşacağımız vaat edilmişti. Kuvvetler ayrılığının daha sağlıklı uygulanması sağlanacaktı. CHS ile bürokratik engeller kalkacak, kararlar hızlı ve etkili bir şekilde alınacaktı, Türkiye dünyaya örnek olacaktı. Siyasi parti gruplarının araştırma ve genel görüşme önergeleri dikkate alınacak, milletvekillerinin kurum ve bakanlara soracağı yazılı sorular anayasanın 98. Maddesi gereğince 15 gün içinde makul ve ikna edici bir şekilde cevaplandırılacaktı.” açıklamasında bulunuldu.

12-1

13-2

14-2

Editör: Habererk Haber Merkezi